Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ceza Hukukunda Teşebbüs Kavramı ve Vergi Suçlarında Uygulanabilirliği

Yaklaşım Dergisi, cilt.26, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bahşiş Kavramı ve Vergilemede Yeri

Yaklaşım Dergisi, cilt.26, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tebliğ Esaslarında Bazı Değişiklikler ve Hukuki Sonuçları

Yaklaşım Dergisi, cilt.28, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgi Değişiminde Vergi Mahremiyeti

Legal Mali Hukuk Dergisi, cilt.14, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vergilendirme Yetkisine Egemen Olan Anayasal İlkeler

Journal of Strategic Research in Social Science, cilt.4, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vergi Denetim Türü Olarak Yoklama Karşısında Mükellef Hakları

Yaklaşım Dergisi, cilt.25, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ticari Faaliyetin Tespitinde Devamlılık Unsuru

Yaklaşım Dergisi, cilt.25, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sponsorluk Kavramı ve Vergilemede Yeri

Yaklaşım Dergisi, cilt.25, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İdari Yargıda Davadan Feragat

Yaklaşım Dergisi, cilt.25, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yurt Dışı Bireysel Emeklilik Sisteminden Elde Edilen Ödeneklerde Vergilendirme Sorunu

Vergi Sorunları Dergisi, cilt.39, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vergi Hukukunda Yanılma Kavramı ve Etkileri

www.bumindogrusoz.com, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Vergi Hatası ve Hukuksal Uyuşmazlık Kavramları, Bu Kavramların Ayrımının Önemi

Yaklaşım Dergisi, cilt.24, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İdari İşlem Kavramı ve Tarh İşleminde Şekil Unsuru

Yaklaşım Dergisi, cilt.23, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vergilendirme İşlemlerinde Tebligat II

Yaklaşım Dergisi, cilt.23, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vergilendirme İşlemlerinde Tebligat I

Yaklaşım Dergisi, cilt.23, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Emsal Kira Bedeli Kavramı

Yaklaşım Dergisi, cilt.23, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vergi Usul Hukukunda Belgelendirilmesi Zorunlu Olmayan Giderler

Yaklaşım Dergisi, cilt.23, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vergi Hukukunda Kıyas Kavramı

Yaklaşım Dergisi, cilt.22, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anayasa Değişikliği Bağlanmında 73. Madde

www.bumindogrusoz.com, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Vergi Usul Kanunu Düzenlemesinde Bilgi Toplama

Legal Mali Hukuk Dergisi, cilt.6, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vergi Hukukunda Zor Durum Kavramı ve Mücbir Sebep ile Farkı

Yaklaşım Dergisi, cilt.18, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bazı Vergi Suçlarının Ceza Mahkemesinde Görülmesinde Şarta Bağlılık Hali

Yaklaşım Dergisi, cilt.17, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yargılama Hukukunda Kanun Yararına Bozma (Kanun Yararına Temyiz)

Legal Mali Hukuk Dergisi, cilt.4, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Örf ve Adet Hukuku Kurallarının Vergi Hukukunda Geçerliliği

Legal Mali Hukuk Dergisi, cilt.4, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vergi Hukukunda Özel Hukukun Yeri ve Hukuk Uygulaması Açısından Önemi

Legal Mali Hukuk Dergisi, cilt.4, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vergide Reform Kavramı

Legal Mali Hukuk Dergisi, cilt.3, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vergi Hukukunda Terkin II

Yaklaşım Dergisi, cilt.15, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Verhi Hukukunda Terkin I

Yaklaşım Dergisi, cilt.15, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Vergi Ceza Hukukunda Tekerrür-II

Yaklaşım Dergisi, cilt.13, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vergi Ceza Hukukunda Tekerrür-I

Yaklaşım Dergisi, cilt.13, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vergi Hukukunda Bildirim Mükellefiyeti

Legal Mali Hukuk Dergisi, cilt.1, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarh İşleminin İdari Unsurları-II

Yaklaşım Dergisi, cilt.11, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarh İşleminin İdari Unsurları-I

Yaklaşım, cilt.11, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vergi Hukukunda Arama

Yaklaşım Dergisi, cilt.11, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pişmanlık ve Islah Müessesesi-Mücbir Sebep Kavramı İlişkisi

Yaklaşım Dergisi, cilt.11, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şüpheli Alacaklar Kavramı ve Katma Değer Vergisinde Şüpheli Alacak Uygulaması

Yaklaşım Dergisi, cilt.10, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yabancı Ülkelerde Düzenlenen Kağıtlarda Damga Vergisi

Yaklaşım Dergisi, cilt.9, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vergi Yargısında Duruşma

Vergi Sorunları Dergisi, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Veraset ve İntikal Vergisinde Beyan Süreleri

Marmara Üniversitesi Maliye Araştırma ve Uygulama Merkezi (Prof. Dr. Adnan Tezel’xxe Armağan), 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vergi Yargısında Sürelere Genel Bir Bakış

Marmar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)