Education Information

Education Information

 • 1998 - 2003 Doctorate

  Marmara University, Faculty Of Economics, Econometrics, Turkey

 • 1996 - 1998 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Yöneylem Araştırması (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1992 - 1996 Undergraduate

  Mimar Sinan Fine Arts University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Statıstıcs, Turkey

Dissertations

 • 2003 Doctorate

  Gizli sınıf analizi ve Türkiye'de üniversite muzunu geçlerin Avrupa Birliği'ne bakış açıları üzerine bir uygulama

  Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü

 • 1998 Postgraduate

  Doğrusal olmayan programlama ve istatistiksel yöntemlerin portföy seçim problemine uygulanması

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yöneylem Araştırması (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • C1 Advanced English