Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2006 - 2009
  Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Elektrodiagnostik Nöroloji (Yl) (Tezli), Türkiye

 • 2000 - 2005
  Tıpta Uzmanlık

  Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

 • 1991 - 1998
  Lisans

  Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Pr. (İngilizce), Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2009
  Yüksek Lisans

  Tarsal tünel sendromunun tanısında çeşitli elektrofizyolojik testlerin duyarlılığının araştrılması

  Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Elektrodiagnostik Nöroloji (Yl) (Tezli)