Education Information

Education Information

 • 2006 - 2009 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Health Sciences, Elektrodiagnostik Nöroloji (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2000 - 2005 Expertise In Medicine

  Marmara University, School Of Medicine, Internal Medical Sciences, Turkey

 • 1991 - 1998 Undergraduate

  Marmara University, School Of Medicine, Tıp Pr. (İngilizce), Turkey

Dissertations

 • 2009 Postgraduate

  Tarsal tünel sendromunun tanısında çeşitli elektrofizyolojik testlerin duyarlılığının araştrılması

  Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Elektrodiagnostik Nöroloji (Yl) (Tezli)