Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Pre-Service Physics Teachers' Argumentation in a Model Rocketry Physics Experience

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, cilt.17, ss.83-104, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Route Educational and Social Science Journal, cilt.6, ss.792-803, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FEN BİLİMLERİ MOTİVASYON ÖLÇEĞİ II’NİN TÜRKÇE’YE VE FİZİĞE UYARLANMASI: FİZİK MOTİVASYON ÖLÇEĞİ

Anadolu Öğretmen Dergisi, cilt.3, ss.126-141, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A conceptual Proposal for Declining Interest in Basic Sciences: Physics Identity

Route Educational and Social Science Journal, cilt.4, ss.50-60, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Model Roketçilik Öğrenme Ortamında Geliştirilen Argümanların Söylem Analizi İle İncelenmesi

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.6, ss.144-164, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pre service teachers assessment literacy and its implementation into practice

Curriculum Journal, cilt.25, ss.344-371, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

The examination of high school students learning strategies and motivation levels in physics course

Mevlana International Journal of Education, cilt.4, ss.113-123, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pre Service Physics Teachers Intentions Toward Classroom Assessment

Procedia - Social and Behavioral Sciences, cilt.69, ss.854-863, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Students Perceptions of Learning Effiency of Introductory Physics Course

Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education, cilt.3, ss.65-71, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Üniversite Öğrencilerinin Otomatik Düşüncelerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

IX. Uluslararası Yükseköğretimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi, 15 - 17 Kasım 2019

Öğretmen adaylarının teknolojik pedagojikalan bilgisi özgüvenlerinin karşılaştırılması

The 2nd International Conference on Language, Education, and Culture (ICLEC), 27 - 29 Haziran 2019

Bir Matematik Öğretmeninin Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşleri: Bir Tekil Vaka Çalışması

International Conference on Science,Mathematics, Entrepreneurship andTechnology EducationFen, Matematik, Uluslararası Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, 12 - 14 Nisan 2019

Üniversite Öğrencilerinin Lise Fizik Kimliklerinin Çeşitli Demografik Değişkenler Açısındanİncelenmesi

International Conference on Science,Mathematics, Entrepreneurship andTechnology EducationFen, Matematik, Uluslararası Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, 12 - 14 Nisan 2019, ss.318-319

A New Conceptual Framework for Physics Teacher Education: Physics Identity

International Teacher Education and Accreditation Congress, 19 - 21 Eylül 2017

LİSE ÖĞRENCİLERİ İÇİN FİZİK MOTİVASYON ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMU NUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

International Conference on Quality in Higher Education (ICQH), Sakarya, Türkiye, 24 - 25 Kasım 2016

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından incelenmesi

2nd Cyprus International Congress of Education Research, Girne, Kıbrıs (Kktc), 3 - 06 Aralık 2015

Lise Öğrencilerinin Tükenmişlik Durumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

2nd Cyprus International Congress of Education Research, Girne, Kıbrıs (Kktc), 3 - 06 Aralık 2015

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

2nd Cyprus International Congress of Education Research. Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 1 - 03 Ekim 2015

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN TÜKENMİŞLİK DURUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

2nd Cyprus International Congress of Education Research. Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 1 - 03 Ekim 2015

Model Roketçilik Sorgulamacı Ortamında Öğrenciler Tarafından Oluşturulan Argümanların Bilimselliğinin İncelenmesi

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 1. Lisansüstü Tez Süreci Yansımaları Konferansı, Türkiye, 24 Mayıs 2013

Pre Service Teachers Assessment Literacy Development and Its Reflection to Their Implementation

American Educational Research Association (AERA) 2013 Annual Meeting, California, Amerika Birleşik Devletleri, 27 Nisan - 01 Mayıs 2013

Pre Service Teachers Assessment Literacy Development and Its Reflection to Their Implementation

American Educational Research Association (AERA), Amerika Birleşik Devletleri, 21 Nisan 2013

Pre service physics teachers intentions toward classroom assessment

3. International Conference on Education and Educational Psychology, 17 Ekim 2012

Pre-service physics teachers' intentions toward classroom assessment

3rd International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY), İstanbul, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2012, cilt.69, ss.854-863

Exploring The Quality Of Students Argumentation In Model Rocketry Community Of Inquiry

4th International Conference of Education, Research and Innovation., 16 - 18 Kasım 2011

Öğretmen Adaylarının Öğretmen Yetiştirme ve KPSS Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi

IX. UFBMEK 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi., Türkiye, 23 - 25 Eylül 2010

Öğrencilerin Öğrenme Algılarına Göre Fizik I Dersinin Verimlilik Analizi

IX. UFBMEK 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi., Türkiye, 23 - 25 Eylül 2010

Kitap & Kitap Bölümleri

Current Academic Studies in Education Sciences

Üniversite Öğrencilerinin Lise Fizik Kimliklerinin Kariyer Seçimlerine Etkisi, Harun ŞAHİN,Abidin TEMİZER,Fatma ERDOĞAN, Editör, IVPE Publishing, Podgorica, ss.693-707, 2018

Küreselleşen dünyada eğitim

Fizik ve fizik formasyon öğretmen adaylarının alana özgü epistemolojik inançlarının karşılaştırılması, Özcan Demirel,Serkan Dinçer, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.21-38, 2017

Multidisciplinary Perspectives on Education

Examination of pre-service physics teachers’ scientific process skills in an inquiry-based laboratory environment, Hasan Arslan, ‎Georgeta Raţă, ‎Ercan Kocayörük, Editör, Cambridge Scholars Publishing, ss.95-104, 2014