Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

BORSA ISTANBUL’DA LOG-OPTIMAL PORTFÖY UYGULAMASI

İstanbul Üniversitesi, Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, ss.67-85, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

On Some Relative Entropy Statistics

Journal of Administrative Sciences and Policy Studies, cilt.3, ss.1-26, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

On Asymptotic Normality of Entropy Measures

International Journal of Applied Science and Technology, cilt.5, ss.31-38, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

On Asyptotic Distribution of Some Measures of Qualitative Varition: A Simulation Study

Xth International Statistics Days Conference, Giresun, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2016