Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Kamu Diplomasisi Perspektifinden Ulus Markalaması

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, pp.42-61, 2015 (Journal Indexed in SSCI)

Articles Published in Other Journals

Türkiye'de Kamu Diplomasisi Akademik Literatürü Üzerine Bir İnceleme

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, vol.19, no.38, pp.631-684, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dijital Çağda Markaların Kriz İletişimi: Pandemi Etkisi

Social Science Studies Journal (SSSJournal), vol.7, no.87, pp.3732-3747, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Impact Of Social Media On Agenda Setting And Public Opinion Formation: The Black Lives Matter Movement As An Example Of Social Activism

Social Sciences Studies Journal, vol.7, no.82, pp.1858-1868, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Diplomatik Temsil Biçimi Olarak Marka Diplomasisi

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, vol.9, pp.243-261, 2016 (National Refreed University Journal)

Kamu Diplomasisi ve Halkla İlişkiler İlişkisi: Kuramsal Bir Değerlendirme

Marmara Iletisim Dergisi, vol.0, no.0, pp.211, 2015 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dijital Çağda Markaların Kriz İletişimi: Pandemi Etkisi / Crisis Communication of Brands in the Digital Age: The Impact of Pandemicx

INMECS21- 1. Uluslararası Medya ve Kültürel Çalışmalar Konferansı “Dijital Dünyada İletişim, Sanat ve Kültür”/ 1st International Media and Cultural Studies Conference "Communication, Art and Culture in Digital World”, Gaziantep, Turkey, 6 - 07 September 2021, pp.38

Milli Görüş Partileri ve Siyasal İletişim Stratejileri

2.Ulusal Necmettin Erbakan Sempozyumu, Konya, Turkey, 12 November 2020, pp.42

Kurumsal Dönüşüm ve Diplomasinin Geleceği

6. İstanbul Güvenlik Konferansı, İstanbul, Turkey, 05 November 2020, pp.22

Books & Book Chapters

İşitsel ve Görsel Medyaların Kökeni Üstüne Bir Değerlendirme

in: Halkbilimi Bağlamında Medya ve İletişim III, Samet Kılıç, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.41-69, 2021

Algı Yönetimi ve Ulus Markalama İlişkisi: Türkiye Ulus Algısı ve Ulus Markası

in: Algı Yönetimi-Siyasal ve Dijital İletişim, Sosyal Medya ve Kitle İletişimi, Oğuz Göksu, Editor, Literatürk Academia, Konya, pp.341-361, 2021

Siyasal Partiler ve Siyasal İletişim Stratejileri: Milli Görüş Partileri Örneği

in: Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve Necmettin Erbakan, Mahmut Hakkı Akın; Semih Söğüt; Özge Seda Uğraş, Editor, Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları, Konya, pp.493-522, 2021

Kamu Diplomasisi Yönetimi ve Stratejisi

in: Kamu Diplomasisinde Yeni Yönelimler, Oğuz Göksu, Editor, Literatürk Academia, Konya, pp.11-54, 2019

Kişilerarası İletişimde İkna ve Etkili İletişim

in: İletişim Çalışmaları, Serhat Ulağlı, Editor, Motto, İstanbul, pp.66-117, 2018 Creative Commons License