Genel Bilgiler

Biyografi

1994 yılında Erzurum’da doğdu. Hafızlığını 2011 yılında babasının riyasetinde tamamladı. 2013’te Hasan Basri Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden, 2018’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Lisans eğitimi esnasında kıraat-i aşere okudu. 2018 yılında Marmara Üniversite Sosyal Bilimler Enstitüsü Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı'nda başladığı yüksek lisans eğitimini “Kıraat Edebiyatında ve Tedrisatında Manzum Eser Geleneği: Hırzu’l-Emânî  Örneği” adlı teziyle 2020 yılında tamamladı. Aynı yıl doktora eğitimine başlayan Pilgir halen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı araştırma görevlisidir.

Kurum Bilgileri

Birim
İlahiyat Fakültesi
Bölüm
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı
Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat Anabilim Dalı