General Information

Biography

1994 yılında Erzurum’da doğdu. Hafızlığını 2011 yılında babasının riyasetinde tamamladı. 2013’te Hasan Basri Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden, 2018’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Lisans eğitimi esnasında kıraat-i aşere okudu. 2018 yılında Marmara Üniversite Sosyal Bilimler Enstitüsü Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı'nda başladığı yüksek lisans eğitimini “Kıraat Edebiyatında ve Tedrisatında Manzum Eser Geleneği: Hırzu’l-Emânî  Örneği” adlı teziyle 2020 yılında tamamladı. Aynı yıl doktora eğitimine başlayan Pilgir, “Mustafa el-İzmîrî’nin Tahrîrât Anlayışı: Bedâi‘u’l-Burhân Adlı Eserin Tahkik ve Tahlili” adlı tez çalışmasını sürdürmektedir. Hâlen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı araştırma görevlisidir.

Institutional Information

Unit
Faculty of Theology
Department
Basic Islamic Sciences
Program
Department of Reading Qur'an and Qur'anic Recitation