General Information

Institutional Information: Faculty Of Theology, Basic Islamic Sciences, Department Of Reading Qur'an And Qur'anic Recitation

Metrics

Publication

6

Project

1

Open Access

6

Biography

1994 yılında Erzurum’da doğdu. Hafızlığını 2011 yılında babasının riyasetinde tamamladı. 2013’te Hasan Basri Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden, 2018’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Lisans eğitimi esnasında kıraat-i aşere okudu. 2018 yılında Marmara Üniversite Sosyal Bilimler Enstitüsü Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı'nda başladığı yüksek lisans eğitimini “Kıraat Edebiyatında ve Tedrisatında Manzum Eser Geleneği: Hırzu’l-Emânî  Örneği” adlı teziyle 2020 yılında tamamladı. Aynı yıl doktora eğitimine başlayan Pilgir, “Mustafa el-İzmîrî’nin Tahrîrât Anlayışı: Bedâi‘u’l-Burhân Adlı Eserin Tahkik ve Tahlili” adlı tez çalışmasını sürdürmektedir. Hâlen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı araştırma görevlisidir.