Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÇEVİRMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR ÖZ-YETERLİK ALGILARI VE TEKNOLOJİYE KARŞI TUTUMLARI

Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute, cilt.40, ss.247-255, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Students’ Perceptions of the Use of L1 in EFL Classes: A Private Anatolian High School Sample

Journal of Language and Linguistic Studies, cilt.4, ss.179-189, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Otomatik Çeviri Araçlarının Yabancı Dil Öğretiminde Kullanımı: Google Çeviri Örneği

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, ss.87-104, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Yabancı Dil Öğretiminde Kullanılan Bilgisayar Programlarının TasarımSüreçlerinin Eğitsel Yönden Değerlendirilmesi

Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, ss.149-178, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Twitter da Dil Kullanımları Üzerine Bir İnceleme

the Journal of Academic Social Sciences, cilt.52, ss.148-160, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akıllı Telefonların Ders Aracı Olarak Yabancı Dil ÖgretimindeKullanma Yeterliliklerinin Incelenmesi

International Journal of Languages Education, cilt.1, ss.121-128, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Study on the Use of Mobile Dictionaries in Vocabulary Teaching

Journal of Language and Linguistic Studies, cilt.1, ss.1-8, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Oyun Yazılımları ile Sözcük Öğretimi

Journal of Turkish Studies, cilt.11, ss.221-236, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Facebook Üzerinden Sözcük Öğretimi

Turkophone, cilt.3, ss.23-34, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yabancı Dil Fransızca Öğretimi Ders Kitabı Francofolie 1 de Ölçme Değerlendirme

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.82-104, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Utilisation De Facebook Comme Outil Didactique En Enseignement Du Français Exemple D Université De Mersin

International Journal of Languages Education, cilt.1, ss.54, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çeviride Yapay Zeka Uygulamaları

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.31, ss.63-77, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Molière in L Avare Eseri Işığında Tiyatro Metinleri Çevirilerinin Dil Kullanımları Açısından Değerlendirilmesi

Journal of International Social Research, cilt.8, ss.267, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Akademik Açık Erişim Dergi Yayıncılığı ve Çeviribilim Alanındaki Açık Erişim Dergiler

Diyalog, Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik, ss.144-155, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yabancı Dil Öğretiminde Robot Öğretmenler

Ondokuz Mayis Univ. Egitim Fakultesi, cilt.331, ss.29, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Proust et Les Beaux Arts

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.29, ss.245-256, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fransızca Öğretim Yazılımlarına Genel Bir Bakış

Journal of Turkish Studies, cilt.8, ss.37, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dijital Eğitim ve FATİH Projesine Genel Bir Bakış

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.24, ss.30-44, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Critical Overview on French Curriculum and French Course Book (Bonjour Le Français ) for Primary School 5th Grade

Ondokuz Mayis Univ. Egitim Fakultesi, cilt.312, ss.255279, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yeni Teknolojilerin Dil Becerilerinin Öğretimine Yansımaları

4. Uluslararası Dil, Kültür ve Edebiyat Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 17 - 18 Mayıs 2018

İlkokul Yabancı Dil Fransızca Öğretimi Ders Kitaplarında Eğitsel İçerik: ”Arc-En-Ciel” Örneği

4. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

Türkiye’de Yabancı Dil Öğretmeni İstihdam Politikaları

2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Adana, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018

Otomatik Çeviri Araçlarının Yabancı Dil Öğretiminde Kullanımı: Google Çeviri Örneği

IV Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Aralık 2017

Geçmişten Günümüze Çeviri Teknolojileri

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2016, ss.419-424

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Oyun Yazılımları ile Sözcük Öğretimi

I. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu: Teknoloji Tabanlı Öğretim, Ankara, Türkiye, 22 - 24 Aralık 2014

Diplomasi ve Ulusal Güvenlik Açısından Yabancı Dilin Önemi

II. Uluslararası İmgebilim Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Ocak 2013

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Çevirinin Yeri

2. Uluslararası Yabacılara Türkçe Öğretimi Kongresi, Munich, Almanya, 20 - 21 Mayıs 2016

Yükseköğretimde Dilbilim ve Çeviribilim Alanları ile İlgili Genel Değerlendirmeler

M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Bilim Günleri, Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Paneli, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2015

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Facebook Üzerinden Sözcük Öğretimi

1. Uluslararası Türkçe Öğretimi Kongresi, GENT, Belçika, 24 - 26 Nisan 2015

Çeviri Teknolojilerinin Çevirmenin Sınırlarını Belirlemedeki Rolü

5. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, Mersin, Türkiye, 15 - 18 Ekim 2014, ss.697-703

Bir Eğitim Aracı Olarak Sosyal Ağlar

22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Eskişehir, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2013

Fransızca Öğretim Yazılımlarına Genel Bir Bakış

IX. Ulusal Frankofoni Kongresi, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2013

Sosyal Medya nın Fransızca Üzerine Etkileri

VIII. Ulusal Frankofoni Kongresi, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2012, cilt.1, ss.28-38

Karapapak-Terekeme Türklerinde Aşık Kemiği Oyunları

4. Uluslararası Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, 23 - 26 Mayıs 2012

Avrupa Ortak Başvuru Metni OBM Çerçevesinde Yapılacak Yabancı Dil Türkçe Öğretimi Çalışmalarında Düzey İçeriklerinde Ortaklık

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, I. Uluslararası Türkçe Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 15 - 17 Aralık 2011, ss.528-543

Avrupa Birliği Ortak Başvuru Metni OBM Çerçevesinde Yapılacak Yabancı Dil Türkçe Öğretimi Çalışmalarında Düzey İçeriklerinde Ortaklık

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Uluslararası Türkçe Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 15 - 17 Aralık 2011, cilt.1, ss.528-543

Kitap & Kitap Bölümleri

Çeviri Eğitimi ve Yabancı Dil Edinci

Çeviribilimden İzdüşümler 1, Coşkun Osman, Editör, Kesit Yayınları, İstanbul, ss.171-193, 2020

Makine Çevirisi

Hiperlink, İstanbul, 2019

The Place of Translation in Teaching Turkish as a Foreign Language

Research in Second Language Education, Certain Studies on Turkish Education as the Second Language, İsmail Güleç, Alparslan Okur, Bekir İnce, Editör, Peter Lang, ss.34-37, 2017

Dil Alanlarının Öğretilmi: Dilbilgisi, Sözcük, Telaffuz, Çeviri Öğretimi

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Metodolojisi, Arif Sarıçoban, Editör, Anı Yayınevi, Ankara, ss.94-108, 2015