Education Information

Education Information

 • 1999 - 2003 Doctorate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Üretim (Dr), Turkey

 • 1996 - 1999 Postgraduate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, İşletme Anabilim Dalı, Turkey

 • 1993 - 1996 Undergraduate

  Marmara University, Faculty Of Economic And Administrative Sciences, Business Administration, Turkey

Dissertations

 • 2003 Doctorate

  Kentiçi otobüs taşımacılığında hat planlaması ve simülasyonla bir çözüm önerisi

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Üretim (Dr)

 • 1999 Postgraduate

  Dinamik programlama yöntemi ve üretim planlama probleminde bir uygulama

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı