Araştırma Alanları

  • Bilgisayar Bilimleri

  • Bilgi Güvenliği ve Güvenilirliği

  • Bilgi Sistemi Güvenilirliği

  • Kriptoloji

  • Donanım

  • Mantıksal Tasarım

  • Yapay Zeka, Bilgisayarda Öğrenme ve Örüntü Tanıma

  • Evrimsel Hesaplama

  • Sinirsel Ağlar