Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTAPLARINDAKİ KADER ÖĞRETİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Düzce Üniversitesi İlahiyat fakültesi Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.50-65, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlerinin Görüşleri Doğrultusunda Din Ahlak ve Değerler Alanı Seçmeli Derslerine Dair Bir İnceleme

Route Educational and Social Science Journal, cilt.3, sa.1, ss.219-254, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zernûcî nin Tûsî ye Eğitim Açısından Etkisinin İncelenmesi Talîmü l Müteallim fî Tarîki t Teallüm Âdâbu l Müteallimîn Örneği

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa.48, ss.95-116, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çevre ve Din Eğitimi İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Kitapları Üzerine Bir İnceleme

Değerler Eğitimi Dergisi, cilt.12, sa.27, ss.187-215, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir İnsan Haklan Meselesi Olarak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa.38, ss.5-24, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Din Derslerinde Vatandaşlık Eğitimi

dem dergi, sa.3, ss.38-41, 2008 (Hakemsiz Dergi)

KentleşmeBağlamında Komşuluk

Diyanet Aylık Dergi, sa.191, ss.16-18, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Çocuğumuza Ramazanı Yaşatmak

Diyanet Aylık Dergi, sa.178, ss.54-55, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Osmanlı Döneminde Robert Kolej ve Mekteb i Sultanî Galatasaray Lisesi deki Din Eğitimine Karşılaştırmalı Bir Bakış

Değerler Eğitimi Dergisi, cilt.2, sa.5, ss.57-80, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitim Hakkında Görüşleri ve Ayşe Sıdıka Hanım

Tarih ve Toplum, cilt.32, sa.189, ss.51-55, 1999 (Hakemsiz Dergi)

Kitap & Kitap Bölümleri

Çocuğun Din Eğitiminde İlk Basamak: Aile

Peygamberimiz ve Çocuk, Elif Erdem,Hale Şahin, Editör, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, ss.57-66, 2020

Okullardaki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri ve Sorunları

Türkiye’xxde Din Eğitimi ve Sorunları, KÖYLÜ MUSTAFA, Editör, DEĞERLER EĞİTİMİ MERKEZİ YAYINLARI, İstanbul, ss.49-82, 2018

AKAİD VE KELAM DERSİNİN ÖĞRETİMİ

İMAM HATİP LİSELERİNDE MESLEKİ DİN ÖĞRETİMİ, KESKİNER EMİNE, Editör, YEKDER YAYINLARI, İstanbul, ss.117-134, 2018

Cinsel Eğitim

Din Eğitiminde Çağdaş Konular, MUSTAFA KÖYLÜ, Editör, Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları, İstanbul, ss.333-358, 2012

Ansiklopedide Bölümler

OSMANLI 5 CİLT

Yeni Türkiye Yayınları, ss.359-366, 1999