Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Theoretical Analysis of a Cascade Refrigeration System with Natural and Synthetic Working Fluid Pairs for Ultra Low Temperature Applications

Journal Of Thermal Science And Technology, cilt.40, no.113003615, ss.141-153, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

A parametric study on a subcritical CO2/NH3 cascade refrigeration system for low temperatre applications

Journal Of Energy Resources Technology-Transactions Of The Asme, cilt.140, ss.920041-920047, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Experimental investigation of green brick shrinkage behavior with Bigot's curves

DRYING TECHNOLOGY, cilt.34, ss.1535-1545, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Mathematical Modeling and Simulation of the Preheating Zone of a Tunnl Kiln

Isi Bilimi Ve Teknigi Dergisi-Journal Of Thermal Science And Technology, cilt.31, ss.79-86, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

EFFECT OF THE FLOW CONDITIONS AND VALVE SIZE ON BUTTERFLY VALVE PERFORMANCE

ISI BILIMI VE TEKNIGI DERGISI-JOURNAL OF THERMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.30, ss.103-112, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Analysis and Optimization of Drying of Green Bricks in a Tunnel Dryer

DRYING TECHNOLOGY, cilt.27, ss.707-713, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Model-based optimization of heat recovery in the cooling zone of a tunnel kiln

APPLIED THERMAL ENGINEERING, cilt.28, ss.633-641, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Optimization of fuel and air use in a tunnel kiln to produce coal admixed bricks

APPLIED THERMAL ENGINEERING, cilt.26, ss.1556-1563, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

COMPARATIVE ANALYSIS OF CASCADE REFRIGERATION SYSTEMS’PERFORMANCE and ENVIRONMENTAL IMPACTS

COMPARATIVE ANALYSIS OF CASCADE REFRIGERATION SYSTEMS’PERFORMANCE and ENVIRONMENTAL IMPACTS, cilt.2, ss.97-108, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Soğutucu Akışkanların Kullanıldığı Kanatlı Borulu Bir Evaporatörün Matematiksel Modeli

International journal of advances in engineering and pure sciences (Online), cilt.31, ss.66-74, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ultra Düşük Sıcaklıklarda Çalışan İki Kademeli Bir Soğutma Sisteminde Aşırı Soğutma ve Isıtmanın Performansa Etkilerinin Sayısal İncelenmesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.17, ss.1172-1180, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YAŞ TUĞLA KURUTMA PARAMETRELERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

Anadolu University Journal of Science and Technology-A Applied Sciences and Engineering, cilt.16, ss.203, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Yaş tuğla kurutulan bir tünel kurutucuda enerji ve ekserji analizi

Tesisat Mühendisliği, ss.35-41, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tünel tip bir kurutucuda yaş tuğla kurutma prosesinin optimizasyonu

Tesisat Mühendisliği, ss.31-37, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Transkritik CO2 sisteminde tipik iyileştirme yöntemlerinin karşılaştırmalı analizi

22. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2019, ss.112-118

ULTRA DÜŞÜK SICAKLIK UYGULAMALARINDAKULLANILAN BİR KASKAT SOĞUTMA SİSTEMİNİNTERMODİNAMİK ANALİZİ

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ, Edirne, Türkiye, 17 - 20 Nisan 2019, cilt.2, ss.900-914

Kaskat soğutma sistemlerinin performans ve çevresel etkilerinin sayısal olarak incelenmesi

UKMK 2018 13. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Van, Türkiye, 3 - 06 Eylül 2018

Performance analysis of an experimental R404A/CO2 cascade refrigeration system

International Ammonia and CO2 Refrigeration Technologies Conference, OHRID, MACEDONIA, 16 - 18 Nisan 2015

CO2/NH3 kaskat soğutma sistem performansının sayısal incelenmesi

12. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ/teskon 2015, Türkiye, 8 - 11 Nisan 2015

CO2 /R404A kaskat soğutma sistem performansının deneysel incelenmesi.

20. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Balıkesir, Türkiye, Türkiye, 2 - 05 Nisan 2015

Kurutma havası bağıl nem koşulllarının kurutma davranışına etkisi

20. Ulusal Isı Bilimi ve Teknİği Kongresi, Balıkesir, Türkiye, Türkiye, 2 - 05 Nisan 2015

Laboratuar ölçekli bir tünel kurutucuda yaş tuğla kurutma parametrelerinin incelenmesi.

11.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Eskisehir, 2014, Türkiye, 2 - 05 Eylül 2014

Yaş tuğlalarda kuruma küçülme davranışının Bigot eğrileriyle incelenmesi

11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi,Eskişehir, Türkiye, Türkiye, 2 - 05 Eylül 2014

Thermodynamic analysis and optimization of cascade condensing temperature of a CO2 (R744)/R404A cascade refrigeration system

15 th International Refrigeration and Air Conditioning Conference, Purdue University, Indiana, USA, 14 - 17 Temmuz 2014

Laboratuar ölçekli bir kurutucuda yaş tuğla kuruma davranışının deneysel olarak incelenmesi

19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Samsun, Türkiye., Türkiye, 9 - 12 Eylül 2013

Karbondioksit soğutuculu bir kaskat soğutma sisteminin sayısal analizi

19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 9-12 Eylül 2013, SAMSUN, Türkiye, 9 - 12 Eylül 2013

Tuğla Üretilen Tünel Kurutma ve Pişirme Fırınlarında Enerji ve Ekserji Analizi

18. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Türkiye, 7 - 10 Eylül 2011

Tuğla üretilen bir tünel fırında farklı yakıtlar için enerji maliyetinin optimizasyonu

18. Ulasal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Zonguldak, Türkiye, 7 - 10 Eylül 2011, ss.125-132

Tünel Fırın Ön Isıtma Bölgesinin Matematiksel Modellenmesi ve Simülasyonu

17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Türkiye, 24 - 27 Haziran 2009

Kitap & Kitap Bölümleri

Performance Evaluation of Refrigerants Used in a Flash-SystemRefrigeration with Regarding to Environmental Aspects

Multidiciplinary Approaches to Sustainability, Refika BAKOĞLU,Müge Leyla YILDIZ, Editör, IJOPEC Publication, London, ss.201-237, 2017

Performance Analysis of a Cascade Refrigeration System with the Replacement of HFC Refrigerants with Natural Ones

Sürdürülebilirlik için Mühendislik Yaklaşımları, Zehra Semra CAN,Barış YILMAZ,Seval GENÇ,Candeniz SEÇKİN, Editör, IJOPEC, London, ss.89-101, 2016