General Information

Biography

Elmas Kaşıkçı, 2005 yılında Galatasaray Lisesi’ni kazanmış, 2010 yılında buradan mezun olmuştur. Aynı yıl girdiği Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2014 yılında mezun olmuştur. 20.08.2015 tarihinden beri ise Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. 2019 yılında, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans programından “Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda İşverenin Prim Ödeme Yükümlülüğü” konulu tezini savunarak mezun olmuştur. Aynı yıl, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programı’nda eğitimine başlamıştır. Fakülte Araştırma Görevlisi Temsilciliği görevini yapmıştır. İleri derecede Fransızca ve İngilizce bilmektedir.

Institutional Information

Unit
Faculty of Economics
Department
Labor Economics and Industrial Relations
Program
Department of Labor Law and Social Security Law