Yayınlar & Eserler

Kitap & Kitap Bölümleri

Öğrenme güçlüğü tanılama süreci

Özel Öğrenme Güçlüğü olan Çocuklar, Macid Ayhan MELEKOĞLU ve Orhan ÇAKIROĞLU, Editör, Vize yayıncılık, Ankara, ss.125-147, 2015

Öğrenme güçlüğü ve matematik

Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklar, Macid Ayhan MELEKOĞLU, Orhan ÇAKIROĞLU, Editör, Vize Yayıncılık, Ankara, ss.245-276, 2015