Yayınlar & Eserler

Kitap & Kitap Bölümleri

Özel Öğrenme Güçlüğü olan Çocuklar

Öğrenme güçlüğü tanılama süreci, Macid Ayhan MELEKOĞLU ve Orhan ÇAKIROĞLU, Editör, Vize yayıncılık, Ankara, ss.125-147, 2015

Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklar

Öğrenme güçlüğü ve matematik, Macid Ayhan MELEKOĞLU, Orhan ÇAKIROĞLU, Editör, Vize Yayıncılık, Ankara, ss.245-276, 2015