Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kamusal Alan Olarak Bilgi Merkezleri ve Yenilikçi Yaklaşımlar

Bilgi Dünyası, cilt.19, ss.105-108, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

A Comparison of the Metadata Used in Some European Archives with Special Reference to Ottoman Records

Athens Journal of Mediterranean Studies, cilt.3, ss.303-319, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türkiye’deki Özel Arşiv ve Kamu Arşivlerinde Girit Belgeleri

Mavi Atlas, cilt.5, ss.224-237, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

SALT Galata ve SALT Araştırma

Bilgi Dünyası, cilt.15, ss.463-464, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Girit Arşivi

Bilgi Dünyası, cilt.1, ss.217-223, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Akdenizin Hırçın Çocukları

#tarih, cilt.1, ss.94, 2014 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Osmanlı Diplomatikasının ÜstveriBelirleme ve Belge Erişimindeki Rolü

8. Uluslararası Değişen DünyadaBilgi Yönetimi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2018, ss.28

Comparison of Metadatas Used in Some European Archives with Special Reference to the Ottoman Documents

4th Annual International Conference on Library Information Sciences, Atina, Yunanistan, 24 - 27 Temmuz 2017, ss.38

Türkiye deki Özel Arşiv ve Kamu Arşivlerinde Girit Belgeleri

Geçmişten Günümüze Girit: Tarih, Toplum, Kültür, Aydın, Türkiye, 16 Ekim - 18 Ocak 2015

Marmara Visual Memory

Qualitative and Quantative Methods in Libraries, Paris, Fransa, 21 - 23 Ocak 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Bilgi Merkezleri: Kütüphaneler-Arşivler-Müzeler

Görsel-İşitsel Arşivler, Hüseyin Odabaş,Mehmet Ali Akkaya, Editör, Hiperlink, İstanbul, ss.689-729, 2019

Özel Arşivlerde Teori ve Uygulama

Kurumsal Kimlik Çalışmaları: Marmara Görsel Bellek Projesi, Tuba KAratepe,Elif Yılmaz Şentürk,Varol Saydam, Editör, Hiper Kitap, İstanbul, ss.246-260, 2017

Özel Arşivlerde Teori ve Uygulama

Biyografi Yazımında Sicil Dosyaları: Şeyhülislam Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi, Tuba Karatepe,Elif Yılmaz Şentürk,Varol Saydam, Editör, Hiper Kitap, İstanbul, ss.261-278, 2017

Giritten Lübnana... Muhacirler ile Göç Eden Belgeler

Aile Arşivleri, Ali Bekraki, Editör, Maarad Printing Press, Tarabulus-Ash-Sham, ss.32-35, 2017