Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2012 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

  Marmara Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Bilgi Ve Belge Yönetimi Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2018 - Devam Ediyor Farabi Koordinatörü

  Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Bilgi Ve Belge Yönetimi Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans Bitirme Tezi II

 • Lisans Cumhuriyet Dönemi Devlet Teşkilatı

 • Lisans Bitirme Tezi

 • Lisans Özel Arşivler

 • Lisans Osmanlı Paleografyası

 • Lisans Arşivcilik Literatürü

Verdiği Kurs ve Eğitimler

 • 2018 - 2018 TS 13298:2015 ve Elektronik Belge - Arşiv Yönetimi Standardı Sertifika Programı

  Sürekli Eğitim Merkezi - Sertifika Programı

  Yılmaz Şentürk E.