Res. Asst. PhD

ELİF TOPAL DEMİROĞLU


Faculty of Political Sciences

Political Science and Public Administration

Department of Urbanization and Enviromental Issues

Education Information

2013 - 2015

2013 - 2015

Post Graduate

Marmara University, Faculty of Political Sciences, Local Governments, Turkey

2010 - 2014

2010 - 2014

Under Graduate

Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Department Of Sogıology, Turkey

2002 - 2007

2002 - 2007

Under Graduate

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Turkey

Dissertations

2020

2020

Doctorate

Kentsel Çeşitlilik Yönetişiminde Yerel Yönetimlerin Rolü

Marmara University, Faculty Of Political Sciences, Local Governments

2015

2015

Post Graduate

Kentsel Politika Yapım Sürecinde Karar Alıcılar: Üsküdar Belediye Meclisi Örneği

Marmara University, Faculty Of Political Sciences, Local Governments

Foreign Languages

C2 Mastery

C2 Mastery

English

Research Areas

Urbanization and Environmental Problems

Academic Titles / Tasks

2013 - Continues

2013 - Continues

Research Assistant

Marmara University, Faculty of Political Sciences, Political Science and Public Administration

Courses

Under Graduate

Under Graduate

Kamu Yönetiminde Güncel Tartışmalar

Associate Degree

Associate Degree

Türkiye'nin Toplumsal Yapısı

Under Graduate

Under Graduate

Seminars on Politics and Public Administration

Under Graduate

Under Graduate

International Migration and Population Mobility

Under Graduate

Under Graduate

Selected Readings

Under Graduate

Under Graduate

Kentleşme Politikası

Under Graduate

Under Graduate

Social Movements in Turkey

Articles Published in Other Journals

2014

2014

Yeni Toplumsal Hareketler Bir Literatür Taraması

TOPAL DEMİROĞLU E.

Marmara Üniversitesi Siyasal Bİlgiler Dergisi, vol.2, pp.133-144, 2014 (Other Refereed National Journals)

2014

2014

REGIONAL DEVELOPMENT AGENCIES IN TURKEY AND ENGLAND: EXAMPLARY EXPRIENCES OF ENGLAND

Topal Demiroğlu E.

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.13, no.48, pp.176-199, 2014 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Kentsel Ölçekte Göç Yönetişimde Bir Arayış: Belediye Destekli “STK”lar

TOPAL DEMİROĞLU E.

16. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Turkey, 26 - 28 November 2019

2019

2019

Multi-Level Governance ofDiversity in the Context of ItsContribution to LocalDemocracy

TOPAL DEMİROĞLU E.

IPSA Sarajevo Colloquium Diversity and Democratic Governance: Legacies of the Past, Present Challenges, and Future Directions?, Saray Bosna, Bosnia And Herzegovina, 12 - 15 June 2019

2016

2016

Üsküdar Kentsel Siyasetinde Karar Alıcılar

TOPAL DEMİROĞLU E.

9. Üsküdar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 11 - 13 November 2016, pp.505-536

2017

2017

Becoming An Urban Youth in A Globalized City: Future Expectations Of Urban Youth Of İstanbu

ARSLAN Z. , TOPAL DEMİROĞLU E.

Rethinking Global Urban Justice, Leeds, United Kingdom, 11 - 13 September 2017

Books & Book Chapters

2015

2015

Büyükşehir Belediye Meclisinin Yapısı, İşleyişi ve Yerel Demokrasi: İstanbul Örneği

Topal Demiroğlu E. , Okutan M. E.

in: Yerel Demokrasi Sorunsalı Büyükşehir Belediye Meclisleri Yapısı ve İşleyişi, Fikret Toksöz, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.205-220, 2015

Activities in Scientific Journals

2019 - Continues

2019 - Continues

Siyasal Bilimler Dergisi

Assistant Editor