Arş.Gör.Dr.

ELİF TOPAL DEMİROĞLU


Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2013 - 2015

2013 - 2015

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Yerel Yönetimler Bölümü, Türkiye

2010 - 2014

2010 - 2014

Lisans

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Türkiye

2002 - 2007

2002 - 2007

Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2020

2020

Doktora

Kentsel Çeşitlilik Yönetişiminde Yerel Yönetimlerin Rolü

Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Yerel Yönetimler Bölümü

2015

2015

Yüksek Lisans

Kentsel Politika Yapım Sürecinde Karar Alıcılar: Üsküdar Belediye Meclisi Örneği

Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Yerel Yönetimler Bölümü

Yabancı Diller

C2 Ustalık

C2 Ustalık

İngilizce

Araştırma Alanları

Kentleşme ve Çevre Sorunları

Akademik Unvanlar / Görevler

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Kamu Yönetiminde Güncel Tartışmalar

Ön Lisans

Ön Lisans

Türkiye'nin Toplumsal Yapısı

Lisans

Lisans

Seminars on Politics and Public Administration

Lisans

Lisans

International Migration and Population Mobility

Lisans

Lisans

Selected Readings

Lisans

Lisans

Kentleşme Politikası

Lisans

Lisans

Social Movements in Turkey

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2014

2014

Yeni Toplumsal Hareketler Bir Literatür Taraması

TOPAL DEMİROĞLU E.

Marmara Üniversitesi Siyasal Bİlgiler Dergisi, cilt.2, ss.133-144, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Türkiye ve İngiltere Kalkınma Ajansları: İngiltere Deneyiminden Alınabilecek Dersler

Topal Demiroğlu E.

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.13, sa.48, ss.176-199, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Kentsel Ölçekte Göç Yönetişimde Bir Arayış: Belediye Destekli “STK”lar

TOPAL DEMİROĞLU E.

16. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Türkiye, 26 - 28 Kasım 2019

2019

2019

Multi-Level Governance ofDiversity in the Context of ItsContribution to LocalDemocracy

TOPAL DEMİROĞLU E.

IPSA Sarajevo Colloquium Diversity and Democratic Governance: Legacies of the Past, Present Challenges, and Future Directions?, Saray Bosna, Bosna-Hersek, 12 - 15 Haziran 2019

2016

2016

Üsküdar Kentsel Siyasetinde Karar Alıcılar

TOPAL DEMİROĞLU E.

9. Üsküdar Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Kasım 2016, ss.505-536

2017

2017

Becoming An Urban Youth in A Globalized City: Future Expectations Of Urban Youth Of İstanbu

ARSLAN Z. , TOPAL DEMİROĞLU E.

Rethinking Global Urban Justice, Leeds, İngiltere, 11 - 13 Eylül 2017

Kitap & Kitap Bölümleri

2015

2015

Büyükşehir Belediye Meclisinin Yapısı, İşleyişi ve Yerel Demokrasi: İstanbul Örneği

Topal Demiroğlu E. , Okutan M. E.

Yerel Demokrasi Sorunsalı Büyükşehir Belediye Meclisleri Yapısı ve İşleyişi, Fikret Toksöz, Editör, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.205-220, 2015

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Siyasal Bilimler Dergisi

Yardımcı Editör