Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Reciprocal Nature of Social-Ecological Systems

Cudes 2017: VI. Current Debates in Social Sciences, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Aralık 2017

Kamu Sektöründe Etkin Yönetim Kavramının Uluslararası Şeffaflık ve Opasite Endeksi Kapsamında Değerlendirilmesi

International Symposium on Economics , Politics and Administration ISEPA 2017, Diyarbakır, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017

Evaluation of Innovation Index and Growth Performances of EU Countries and Turkey from the 4th Industrial Revolution Perspective

8. ICOPEC 2017: International Conference of Political Economy: Institutions, National Identity, Power, and Governance in the 21st Century, June 28-30, 2017, Belgrade, Serbia, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 28 - 30 Haziran 2017, cilt.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Innovation and Growth Performances of the EU Countries and TurkeyThrough the Scope of the Fourth Industrıal Revolution

Institutions Economic Policies: Effects on Social Justice, Employment, Environmental Protection Growth, İrem Berksoy, Kutlu Dane,Milenko Popovic, Editör, IJOPEC Publication, London, ss.79-101, 2017