Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A Rare Reason of Angina Pectoris: Takotsubo Cardiomyopathy

6th Eurasian Congress on Emergency Medicine 14. Türkiye Acil Tıp Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 11 Kasım 2018

Scapular Fracture Secondary to Electrocution

9th Asian Conference on Emergency Medicine 13th Turkish Emergency Medicine Congress, 22 - 25 Kasım 2017

Ibuprofen Induced Acute Hepatic Failure

9th Asian Conference on Emergency Medicine 13th Turkish Emergency Medicine Congress, 22 - 25 Kasım 2017

Pneumocephalus after Shunt Laceration

9th Asian Conference on Emergency Medicine 13th Turkish Emergency Medicine Congress, 22 - 25 Kasım 2017

Sildenafil İlişkili Miyokard Enfarktüs

3rd International Emergency Medicine Congress, 19 - 22 Mayıs 2016

Prasugrel ilişkili hematüri

3rd International Emergency Medicine Congress, 19 - 22 Mayıs 2016

Minör Travma Sonrası Gelişen Pons Enfarktı

3rd International Emergency Medicine Congress., 3rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 19 - 22 Mayıs 2016

Fekal transplantasyon sonrası sepsis Olgu sunumu

3rd International Emergency Medicine Congress., 3rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 19 - 22 Mayıs 2016