Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A novel reagent for spectroscopic determination of Mo(VI)

CHEMICAL PAPERS, cilt.66, sa.1, ss.11-17, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Synthesis and electrical properties of CuBr2 complexes with 1,10-phenanthroline monohydrate

CHEMICAL PAPERS, cilt.62, sa.3, ss.260-267, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Influence of the nature of the metal ion on the rate of reduction of coordinated azomethine group

Russian Journal of General Chemistry, cilt.77, sa.10, ss.1761-1765, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Gold leaching by use of an N,N '-disubstituted thiourea

SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.36, sa.14, ss.3239-3251, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Synthesis And Characterization Of Novel Homo and Heterodinuclear Ball-Type Phthalocyanines

3rd International Conference on New Trends in Chemistry, Helsinki, Finlandiya, 28 - 30 Nisan 2017

Synthesis And Characterization Of Novel Metallophthalocyanines

1st International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, Sarajevo, Bosna-Hersek, 27 Ekim - 01 Kasım 2015 identifier identifier identifier

Yeni Mononükleer Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu

27. Ulusal Kimya Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 23 - 28 Ağustos 2015

Synthesıs Characterızatıon Electrochemıstry and VOC Sensıng Propertıes of Novel Metallophthalocyanınes

International Conference on New Trends in Chemistry, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 24 - 28 Mart 2015

Synthesıs and Characaterızatıon of the Schiff Bases and Theır Transıtıon Metal Complexes

International Conference on New Trends in Chemistry, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 24 - 28 Mart 2015

Synthesis Characterization Electrochemistry and VOC Sensing Properties of Novel Metallophthalocyanines

International Conference on New Trends in Chemistry, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 24 - 26 Mart 2015

Miselli ortamda Molibden Üçlü Kompleksi Sentezi

XX.Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, Türkiye, 4 - 08 Eylül 2006