General Information

Institutional Information: Vocational School Of Justice, Law, Justice
Research Areas: Civil Law, Intellectual and Industrial Property Law

Metrics

Publication

6

Biography

    2009 yılında Bornova Anadolu Lisesinden mezun olan Egemen Işık, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki lisans öğrenimini 2013 yılında, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalındaki yüksek lisans öğrenimini 2016 yılında tamamlamıştır. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalında başladığı doktora öğrenimine halen devam etmektedir.

    Egemen Işık, 2015 yılından bu yana Marmara Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulunda araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Işık'ın On İki Levha Yayıncılık tarafından yayımlanmış "Marka Hukukunda Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı" isimli bir adet kitabı mevcuttur.