Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

Birim
İşletme Fakültesi
Bölüm
İşletme Enformatiği Bölümü
Ana Bilim Dalı
Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları AnaBilim Dalı