Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ruin Probabilities in Dependent Insurances With Autoregressive Model

Journal of Business, Economics and Finance, cilt.7, sa.4, ss.365-375, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Forecasting of Claim by Combining Probability Distributions

Journal of Business, Economics and Finance, cilt.7, sa.3, ss.319-324, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Financial Applications of Stable Distributions: Implications on Turkish Stock Market

Journal of Business, Economics and Finance (JBEF), cilt.6, sa.4, ss.364-374, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Parametrik Rmd (VaR) İncelemesi: Bist’xxte İşlem Gören Sigorta Şirketleri Üzerine Bir Araştırma

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, cilt.12, sa.48, ss.217-225, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MEASURING TOTAL LOSS AMOUNT OF A PUBLIC INSURANCE COMPANY BY COLLECTIVE RISK MODEL

Journal of Economics ,Finance and Accounting – JEFA, cilt.1, sa.4, ss.247-255, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Sigorta Sektörünün Direkt Prim Üretimi İle GSYİH’ya Etkisi

Sigorta Araştırmaları Dergisi, ss.27-37, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜNÜN DİREKT PRİM ÜRETİMİ İLE GSYİH YA ETKİSİ

Sigorta Araştırmaları Dergisi, sa.10, ss.27-37, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜNÜN DİREKT PRİM ÜRETİMLERİNİNTAHMİN TEKNİKLERİ İLE İNCELENMESİ

Marmara Üniversitesi İ.İ.B Dergisi, cilt.34, sa.1, ss.135-152, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Sigorta Sektörünün Direkt Prim Üretimlerinin Tahmin Teknikleri ile İncelenmesi

Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, cilt.34, ss.135-152, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DOĞAL AFETLER VE TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜNDE RİSK TRANSFERİ

ÖNERİ:MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.9, sa.36, ss.53-62, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MATEMATİK EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.31, ss.175-196, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KÜRESL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN TÜRKİYE’xxDE TARIM SİGORTALARINA ETKİSİ

ÖNERİ:MAMRMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.8, sa.32, ss.105-111, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SİGORTADA RİSK YÖNETİMİNDE SİMÜLASYONLA RMD HESABI

II.ULUSLARARASI SOSYOLOJI VE EKONOMİ KONGRESİ, Kayseri, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2018, cilt.1, ss.142-148

Modelling of BIST Tourism Index’s with Stable Paretian Distributions

Istanbul Finance Congress (IFC), İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2017, cilt.6, ss.11-18

KOLEKTİF RİSK MODELİ İLE HALKA AÇIK BİR SİGORTA ŞİRKETİNİN TOPLAM HASAR MİKTARININ ÖLÇÜLMESİ

13.ULUSAL İŞLETMECİLİK KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2014, cilt.2, ss.1135-1140

TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜNÜN DİREKT PRİM ÜRETİMİ İLE EKONOMİYE ETKİSİ

1.ULUSAL SİGORTA VE AKTÜERYA KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 6 - 07 Haziran 2013, cilt.1, ss.66-74

Kitap & Kitap Bölümleri