Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türk Sigorta Sektörünün Direkt Prim Üretimi İle GSYİH’ya Etkisi

Sigorta Araştırmaları Dergisi, ss.27-37, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Sigorta Sektörünün Direkt Prim Üretimlerinin Tahmin Teknikleri ile İncelenmesi

Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, cilt.34, ss.135-152, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MATEMATİK EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.31, ss.175-196, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)