Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2005 - 2017 Araştırma Görevlisi

    Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü