General Information

Biography

1981 yılında İstanbul’da doğan Elif BİLGİN, 2003 yılında Marmara Üniversitesi İİBF İşletme bölümünde lisans, 2005 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sayısal Yöntemler Bilim Dalında yüksek lisans ve 2018 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Bilim Dalında doktora öğrenimini tamamlamıştır. 

2003 yılından beri Marmara Üniversitesi (İİBF) İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak üretim planlama ve kontrol, stok yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, kalite yönetimi, yöneylem araştırması konularında çalışmaktadır.

Institutional Information

Unit
Faculty of Business Administration
Department
Business Administration
Program
Department of Production Management