Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2011 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

  • 2009 - 2011 Öğretim Görevlisi

    Okan Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Görsel İşitsel Teknikler Ve Medya Yapımcılığı Bölümü