Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An evaluation of the effect of plastic bag fee on consumer behavior: Case of Turkey

WASTE MANAGEMENT, cilt.120, ss.748-754, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Economics of happiness

JOURNAL OF ECONOMICS, cilt.126, sa.3, ss.291-293, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Income comparison, collectivism and life satisfaction in Turkey

QUALITY & QUANTITY, cilt.50, sa.3, ss.955-980, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Life Satisfaction and Income Comparison Effects in Turkey

SOCIAL INDICATORS RESEARCH, cilt.114, sa.3, ss.1199-1210, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

An Economy in Transition: Izmir (1918-38)

MIDDLE EASTERN STUDIES, cilt.47, sa.6, ss.923-945, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

THE QUALITY OF INSTITUTIONS AND MULTINATIONAL CORPORATION: THE POLITICAL ECONOMY OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN TURKEY

UNDERSTANDING THE PROCESS OF ECONOMIC CHANGE IN TURKEY: AN INSTITUTIONAL APPROACH, ss.131-158, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

AN ANALYSIS OF THE DETERMINANTS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN TURKEY: THE ROLE OF THE INSTITUTIONAL CONTEXT

JOURNAL OF BUSINESS ECONOMICS AND MANAGEMENT, cilt.10, sa.1, ss.15-30, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Consumption and life satisfaction at different levels of economic development

International Review of Economics, cilt.62, sa.2, ss.163-182, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Satisfaction and Comparison Income in Transition and Developed Economies

International Review of Economics, cilt.61, sa.2, ss.127-152, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

COVID 19, Online Education and Subjective Well Being of Undergrad Students

International Society for Quality-of-Life Studies 2020 Virtual Conference, 25 - 28 Ağustos 2020

Absolute Consumption, Relative Consumption, Savings and Income

Happiness, Capabilities, and Opportunities, Napoli, İtalya, 15 - 17 Kasım 2018

Absolute Consumption, Relative Consumption, Savings and Life Satisfaction

International conference onPolicies for Happiness and Health, Siena, İtalya, 19 - 21 Mart 2018

Life Satisfaction and Environmental Conditions in Transition and Developed Economies

A World To Win Conference: The Happy Economy, Rotterdam, Hollanda, 20 - 22 Mart 2017

RELATIVE INCOME AND LIFE SATISFACTION OF TURKISH IMMIGRANTS THE IMPACT OF A COLLECTIVISTIC CULTURE

Workshop on Subjective Survey Data in Labour Market Research, Trier, Almanya, 7 - 08 Ekim 2016

The Impact of Collectivism on Life Satisfaction among Turkish Immigrants in the Netherlands

THE 2016INTERNATIONAL SOCIETY FORQUALITY-OF-LIFE STUDIESANNUAL CONFERENCE, Seoul, Güney Kore, 25 - 27 Ağustos 2016

Job Security Working Conditions and Life Satisfactionin Academia

HEIRS, HAPPINESS CONFERENCE, Roma, İtalya, 14 - 17 Mart 2016

Determinants of Foreign Direct Investment An Institutionalist Approach

The Seventh Conference of the European Historical Economics Society, Lund, İsveç, 27 Haziran - 01 Temmuz 2007

Kitap & Kitap Bölümleri

İktisat ve Psikoloji

İktisatta Davranışsal Yaklaşımlar, dumludağ, devrim gökdemir, özge neyse, levent ruben, ester, Editör, imge kitabevi, Ankara, ss.31-51, 2018

İktisat ve Mutluluk: Bugün Daha Mutlu muyuz?

İktisatta Davranışsal Yaklaşımlar, Dumludağ, Devrim Gökdemir, Özge Neyse, Levent Ruben, Ester, Editör, İmge Kitabevi, Ankara, ss.201-231, 2018

PESTLE Analizi

Üniversitelerde Strateji Geliştirme Sürecinde Uygulamalı Durum Analizleri, Refika Bakoğlu, Leyla Müge Yıldız, Editör, Beta Yayınları, İstanbul, ss.101-122, 2017

Üniversitelerin Analizi (Analysis of Universities)

Üniversitelerde Strateji Geliştirme Sürecinde UygulamalıDurum Analizleri (Situation Analysis with Practice on Strategy Development Process at Universities), Bakoğlu Refika, Yıldız Müge Leyla, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.83-100, 2016 Creative Commons License

PESTLE Analizi (PESTLE Analysis)

Üniversitelerde Strateji Geliştirme Sürecinde Uygulamalı Durum Analizleri (Situation Analysis with Practice on Strategy Development Process at Universities), Bakoğlu Refika, Yıldız Müge Leyla, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.101-122, 2016 Creative Commons License

Kurumlar, Kurumsal Değişim ve Ekonomik Kalkınma

Kalkınmada Yeni Yaklaşımlar, Aysan, Ahmet Faruk; Dumludağ, Devrim, Editör, İmge Kitabevi, Ankara, ss.15-37, 2014

Fayda, Mutluluk ve Refah

Kalkınmada Yeni Yaklaşımlar, Aysan, Ahmet Faruk; Dumludağ, Devrim, Editör, İmge Kitabevi, Ankara, ss.365-387, 2014