General Information

Institutional Information: School Of Medicine, Internal Medical Sciences, Department Of Pediatrics

Metrics

Publication

198

Citation (WoS)

1146

Citation (Scopus)

1173

H-Index (WoS)

19

H-Index (Scopus)

19

Project

2

Thesis Advisory

3

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals

Biography

            Eğitim ve Akademik Çalışmalarım

 

A.   Yurtiçi:

 

1-Lisans:İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Dönem birincisi

(1980-1986)  

 

2-Uzmanlık: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, (1986-1990)

İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı

 

3-Yandal Uzmanlığı: Çocuk Nörolojisi, (1991-1994) 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı

 

4-Yüksek Lisans:Elektrodiagnostik Nöroloji, (1996-1999)

 

5-Doçentlik: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi1998

 

6-Profesörlük: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2004 

 

            B- Yurtdışı:

 

1-EEG Asistanlığı:Bethel-Cleveland Epilepsie Zentrum, Bielefeld, Almanya, (1995 Mart-Haziran)

 

2-Video EEG- Epilepsi Cerrahisi Programı Asistanlığı:

Universitatsspital Zürich, EEG-Abteilüng und Epileptologie, İsviçre, 

(1997 Şubat-Nisan)

 

3-Epilepsi-EEG Uzmanlığı ve Epilepsi Cerrahisi Programı:Comprehensive Epilepsy Center, Miami Children`s Hospital, Miami, Florida, ABD, 

(2000 Ekim-2001 Ekim).   Epilepsi-EEG Uzmanlığı tamamlandı

 

4-Epilepsi Genetiği Klinik Eğitimi-ILEA VIREPA (Uluslararası Epilepsi Ligi Uzaktan Epilepsy Eğitim Programı (2013 Kasım -Nisan 2014).

 

Çalışğı Kurumlar:

 

1-İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD 

(1986-1990)

 

2-İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Çocuk Nörolojisi BD (1991-1994)

 

3-Zorunlu Devlet Hizmeti :

 Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, I. Nöroloji Kliniği  (1994-1996)

 

4-Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Nörolojik Bilimler Enstitüsü 

(1996-2011)

 

5- Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi BD (2010-Halen devam ediyor)

 

İdari Görevler:

 

1-Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojsi Bilim Dalı Başkanlığı

(2010- ) 

 

Ödüller:

 

1- En İyi Makale Ödülü, 1997-1998 yılı Marmara Medical Journal 

 

2-Uluslararası Makale Ödülü 2000, Marmara Üniversitesi

 

3-Tübitak Uluslararsı Bilimsel Yayınları Teşvik Programı” Ödülü

 

4- En İyi Poster Ödülü VIInternational Congress on Headache in Children and Adolescents, Viyana 21-25 Nisan 2004

 

5-Şeref öğrencis: Epilepsi Genetiği Klinik Eğitimi-ILEA VIREPA (Uluslararası Epilepsi Ligi Uzaktan Epilepsi Eğitim Programı 2015.

 

Projeler:

 

1-Uzayan epileptik nöbette beyin omurilik sıvısında nöron spesifik enolaz düzeyleri.  Marmara Üniversitesi BAPKO.1998. Yürütücü

 

2-Özel Eğitim Gereksinimli Çocuklarda Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi’. Avrupa Birliği -MEB Okul Öncesi Eğitimi Güçlendirme Hibe Programı Çerçevesinde. (2010-2011). Yürütücü

 

3-İstanbul’da ergenlerde huzursuz bacak sendromu prevelansı. Marmara Üniversitesi. BAPKO. 2012. Yürütücü

 

4-Epileptik Ensefalopati Tanısı Almış Hastalarda Ekzom Dizileme Yöntemi ile Genetik Etiyolojinin Araştırılması. TUBİTAK 1001 Projesi. 2015-2017. Yürütücü

 

5-Kortikal gelişimsel malformasyonların klinik, elektrofizyolojik, nörogirişimsel ve nörobilişsel değerlendirmesi. Marmara Üniversitesi BAPKO.2015-2017. Yürütücü

 

6-Erken çocukluk çağı Epileptik Ensefalopatilerinde tüm ekzom dizileme yöntemi ile gen defektlerinin belirlenmesi. Marmara Üniversitesi BAPKO2016-    Yürütücü

 

Yönetilen Tezler:

 

1-Çocukluk çağı idyopatik yüz felcinde steroid tedavisinin etkinliği. 2015,

Dr. Adem Canan

 

2-Hipoksik iskemik ensefalopati sonrası epilepsi ve epileptik ensefalopati gelişimi ile ilişkili klinik ve radyolojik faktörler. 2015, Uz. Dr. Nilüfer Eldez Hacıhafızoğuulları

 

3-Febril konvülziyon geçiren hastaların retrospektif olarak dosyalarının incelenmesi ve aralarındaki ilişkinin incelenerek risk faktörlerinin belirlenmesi. 2016, Dr. Süreyya  Salihustaoğlu

4-İstanbul ili Anadolu yakası lise çağı çocukluk dönemi esansiyel tremor prevelansı 2017,  Dr. Nicel Silahlı Yıldız

 

5-Kortikal gelişimsel malformasyonların klinik, elekrofizyolojik, nörogelişimsel ve nörobilişsel değerlendirmesi, 2017 Dr. Olcay Şah

 

6-İstanbul ili Anadolu yakası 9-18 yaş arası çocuklarda huzursuz bacak sendromu ve büyüme ağrısı prevalansı, 2017.  Dr. Ramin Mahmudov  

 

Düzenlediği Kongreler:

 

1-Erken Çocuklukta Nörolojik Gelişim ve Aksama/Sapmaların Değerlendirilmesi Kursu" . 3. Marmara Pediatri Kongresi. 18-20 Şubat 2016, İstanbul. Kurs Başkanı

 

2- 19. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi. 24-27 Mayıs 2018 Antalya. Düzenleme kurulu üyesi

 

3- EPAM Klinik ve Deneysel Epilepsi Kursu, İstanbul, 19-21 Ekim 2018. Düzenleme kurulu üyesi

 

4- 5. Marmara Pediatri Kongresi. İstanbul, 15-17 Şubat, 2018. Kongre Başkanı

 

Üyesi Olduğu Meslek Kuruluşları:

 

1-MilliPediatri Cemiyeti

2-Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği

3-Türk Epilepsi ile Savaş Derneği

4-Türk Nörofizyoloji Derneği

5-Asian-Ocean Pediatric Neurology Society

6-European Paediatric Neurology Association

 

 
 

             Eğitim ve Akademik Çalışmalarım

 

A.   Yurtiçi:

 

1-Lisans:İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Dönem birincisi

(1980-1986)  

 

2-Uzmanlık: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, (1986-1990)

İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı

 

3-Yandal Uzmanlığı: Çocuk Nörolojisi, (1991-1994) 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı

 

4-Yüksek Lisans:Elektrodiagnostik Nöroloji, (1996-1999)

 

5-Doçentlik: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi1998

 

6-Profesörlük: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2004 

 

            B- Yurtdışı:

 

1-EEG Asistanlığı:Bethel-Cleveland Epilepsie Zentrum, Bielefeld, Almanya, (1995 Mart-Haziran)

 

2-Video EEG- Epilepsi Cerrahisi Programı Asistanlığı:

Universitatsspital Zürich, EEG-Abteilüng und Epileptologie, İsviçre, 

(1997 Şubat-Nisan)

 

3-Epilepsi-EEG Uzmanlığı ve Epilepsi Cerrahisi Programı:Comprehensive Epilepsy Center, Miami Children`s Hospital, Miami, Florida, ABD, 

(2000 Ekim-2001 Ekim).   Epilepsi-EEG Uzmanlığı tamamlandı

 

4-Epilepsi Genetiği Klinik Eğitimi-ILEA VIREPA (Uluslararası Epilepsi Ligi Uzaktan Epilepsy Eğitim Programı (2013 Kasım -Nisan 2014).

 

Çalışğı Kurumlar:

 

1-İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD 

(1986-1990)

 

2-İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Çocuk Nörolojisi BD (1991-1994)

 

3-Zorunlu Devlet Hizmeti :

 Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, I. Nöroloji Kliniği  (1994-1996)

 

4-Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Nörolojik Bilimler Enstitüsü 

(1996-2011)

 

5- Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi BD (2010-Halen devam ediyor)

 

İdari Görevler:

 

1-Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojsi Bilim Dalı Başkanlığı

(2010- ) 

 

Ödüller:

 

1- En İyi Makale Ödülü, 1997-1998 yılı Marmara Medical Journal 

 

2-Uluslararası Makale Ödülü 2000, Marmara Üniversitesi

 

3-Tübitak Uluslararsı Bilimsel Yayınları Teşvik Programı” Ödülü

 

4- En İyi Poster Ödülü VIInternational Congress on Headache in Children and Adolescents, Viyana 21-25 Nisan 2004

 

5-Şeref öğrencis: Epilepsi Genetiği Klinik Eğitimi-ILEA VIREPA (Uluslararası Epilepsi Ligi Uzaktan Epilepsi Eğitim Programı 2015.

 

Projeler:

 

1-Uzayan epileptik nöbette beyin omurilik sıvısında nöron spesifik enolaz düzeyleri.  Marmara Üniversitesi BAPKO.1998. Yürütücü

 

2-Özel Eğitim Gereksinimli Çocuklarda Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi’. Avrupa Birliği -MEB Okul Öncesi Eğitimi Güçlendirme Hibe Programı Çerçevesinde. (2010-2011). Yürütücü

 

3-İstanbul’da ergenlerde huzursuz bacak sendromu prevelansı. Marmara Üniversitesi. BAPKO. 2012. Yürütücü

 

4-Epileptik Ensefalopati Tanısı Almış Hastalarda Ekzom Dizileme Yöntemi ile Genetik Etiyolojinin Araştırılması. TUBİTAK 1001 Projesi. 2015-2017. Yürütücü

 

5-Kortikal gelişimsel malformasyonların klinik, elektrofizyolojik, nörogirişimsel ve nörobilişsel değerlendirmesi. Marmara Üniversitesi BAPKO.2015-2017. Yürütücü

 

6-Erken çocukluk çağı Epileptik Ensefalopatilerinde tüm ekzom dizileme yöntemi ile gen defektlerinin belirlenmesi. Marmara Üniversitesi BAPKO2016-    Yürütücü

 

Yönetilen Tezler:

 

1-Çocukluk çağı idyopatik yüz felcinde steroid tedavisinin etkinliği. 2015,

Dr. Adem Canan

 

2-Hipoksik iskemik ensefalopati sonrası epilepsi ve epileptik ensefalopati gelişimi ile ilişkili klinik ve radyolojik faktörler. 2015, Uz. Dr. Nilüfer Eldez Hacıhafızoğuulları

 

3-Febril konvülziyon geçiren hastaların retrospektif olarak dosyalarının incelenmesi ve aralarındaki ilişkinin incelenerek risk faktörlerinin belirlenmesi. 2016, Dr. Süreyya  Salihustaoğlu

4-İstanbul ili Anadolu yakası lise çağı çocukluk dönemi esansiyel tremor prevelansı 2017,  Dr. Nicel Silahlı Yıldız

 

5-Kortikal gelişimsel malformasyonların klinik, elekrofizyolojik, nörogelişimsel ve nörobilişsel değerlendirmesi, 2017 Dr. Olcay Şah

 

6-İstanbul ili Anadolu yakası 9-18 yaş arası çocuklarda huzursuz bacak sendromu ve büyüme ağrısı prevalansı, 2017.  Dr. Ramin Mahmudov  

 

Düzenlediği Kongreler:

 

1-Erken Çocuklukta Nörolojik Gelişim ve Aksama/Sapmaların Değerlendirilmesi Kursu" . 3. Marmara Pediatri Kongresi. 18-20 Şubat 2016, İstanbul. Kurs Başkanı

 

2- 19. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi. 24-27 Mayıs 2018 Antalya. Düzenleme kurulu üyesi

 

3- EPAM Klinik ve Deneysel Epilepsi Kursu, İstanbul, 19-21 Ekim 2018. Düzenleme kurulu üyesi

 

4- 5. Marmara Pediatri Kongresi. İstanbul, 15-17 Şubat, 2018. Kongre Başkanı

 

Üyesi Olduğu Meslek Kuruluşları:

 

1-MilliPediatri Cemiyeti

2-Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği

3-Türk Epilepsi ile Savaş Derneği

4-Türk Nörofizyoloji Derneği

5-Asian-Ocean Pediatric Neurology Society

6-European Paediatric Neurology Association

 

 
 

 

 

 

        

 

                                   Eğitim ve Akademik Çalışmalarım

 

A.   Yurtiçi:

 

1-Lisans:İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Dönem birincisi

(1980-1986)  

 

2-Uzmanlık: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, (1986-1990)

İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı

 

3-Yandal Uzmanlığı: Çocuk Nörolojisi, (1991-1994) 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı

 

4-Yüksek Lisans:Elektrodiagnostik Nöroloji, (1996-1999)

 

5-Doçentlik: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi1998

 

6-Profesörlük: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2004 

 

            B- Yurtdışı:

 

1-EEG Asistanlığı:Bethel-Cleveland Epilepsie Zentrum, Bielefeld, Almanya, (1995 Mart-Haziran)

 

2-Video EEG- Epilepsi Cerrahisi Programı Asistanlığı:

Universitatsspital Zürich, EEG-Abteilüng und Epileptologie, İsviçre, 

(1997 Şubat-Nisan)

 

3-Epilepsi-EEG Uzmanlığı ve Epilepsi Cerrahisi Programı:Comprehensive Epilepsy Center, Miami Children`s Hospital, Miami, Florida, ABD, 

(2000 Ekim-2001 Ekim).   Epilepsi-EEG Uzmanlığı tamamlandı

 

4-Epilepsi Genetiği Klinik Eğitimi-ILEA VIREPA (Uluslararası Epilepsi Ligi Uzaktan Epilepsy Eğitim Programı (2013 Kasım -Nisan 2014).

 

Çalışğı Kurumlar:

 

1-İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD 

(1986-1990)

 

2-İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Çocuk Nörolojisi BD (1991-1994)

 

3-Zorunlu Devlet Hizmeti :

 Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, I. Nöroloji Kliniği  (1994-1996)

 

4-Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Nörolojik Bilimler Enstitüsü 

(1996-2011)

 

5- Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi BD (2010-Halen devam ediyor)

 

İdari Görevler:

 

1-Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojsi Bilim Dalı Başkanlığı

(2010- ) 

 

Ödüller:

 

1- En İyi Makale Ödülü, 1997-1998 yılı Marmara Medical Journal 

 

2-Uluslararası Makale Ödülü 2000, Marmara Üniversitesi

 

3-Tübitak Uluslararsı Bilimsel Yayınları Teşvik Programı” Ödülü

 

4- En İyi Poster Ödülü VIInternational Congress on Headache in Children and Adolescents, Viyana 21-25 Nisan 2004

 

5-Şeref öğrencis: Epilepsi Genetiği Klinik Eğitimi-ILEA VIREPA (Uluslararası Epilepsi Ligi Uzaktan Epilepsi Eğitim Programı 2015.

 

Projeler:

 

1-Uzayan epileptik nöbette beyin omurilik sıvısında nöron spesifik enolaz düzeyleri.  Marmara Üniversitesi BAPKO.1998. Yürütücü

 

2-Özel Eğitim Gereksinimli Çocuklarda Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi’. Avrupa Birliği -MEB Okul Öncesi Eğitimi Güçlendirme Hibe Programı Çerçevesinde. (2010-2011). Yürütücü

 

3-İstanbul’da ergenlerde huzursuz bacak sendromu prevelansı. Marmara Üniversitesi. BAPKO. 2012. Yürütücü

 

4-Epileptik Ensefalopati Tanısı Almış Hastalarda Ekzom Dizileme Yöntemi ile Genetik Etiyolojinin Araştırılması. TUBİTAK 1001 Projesi. 2015-2017. Yürütücü

 

5-Kortikal gelişimsel malformasyonların klinik, elektrofizyolojik, nörogirişimsel ve nörobilişsel değerlendirmesi. Marmara Üniversitesi BAPKO.2015-2017. Yürütücü

 

6-Erken çocukluk çağı Epileptik Ensefalopatilerinde tüm ekzom dizileme yöntemi ile gen defektlerinin belirlenmesi. Marmara Üniversitesi BAPKO2016-    Yürütücü

 

Yönetilen Tezler:

 

1-Çocukluk çağı idyopatik yüz felcinde steroid tedavisinin etkinliği. 2015,

Dr. Adem Canan

 

2-Hipoksik iskemik ensefalopati sonrası epilepsi ve epileptik ensefalopati gelişimi ile ilişkili klinik ve radyolojik faktörler. 2015, Uz. Dr. Nilüfer Eldez Hacıhafızoğuulları

 

3-Febril konvülziyon geçiren hastaların retrospektif olarak dosyalarının incelenmesi ve aralarındaki ilişkinin incelenerek risk faktörlerinin belirlenmesi. 2016, Dr. Süreyya  Salihustaoğlu

4-İstanbul ili Anadolu yakası lise çağı çocukluk dönemi esansiyel tremor prevelansı 2017,  Dr. Nicel Silahlı Yıldız

 

5-Kortikal gelişimsel malformasyonların klinik, elekrofizyolojik, nörogelişimsel ve nörobilişsel değerlendirmesi, 2017 Dr. Olcay Şah

 

6-İstanbul ili Anadolu yakası 9-18 yaş arası çocuklarda huzursuz bacak sendromu ve büyüme ağrısı prevalansı, 2017.  Dr. Ramin Mahmudov  

 

Düzenlediği Kongreler:

 

1-Erken Çocuklukta Nörolojik Gelişim ve Aksama/Sapmaların Değerlendirilmesi Kursu" . 3. Marmara Pediatri Kongresi. 18-20 Şubat 2016, İstanbul. Kurs Başkanı

 

2- 19. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi. 24-27 Mayıs 2018 Antalya. Düzenleme kurulu üyesi

 

3- EPAM Klinik ve Deneysel Epilepsi Kursu, İstanbul, 19-21 Ekim 2018. Düzenleme kurulu üyesi

 

4- 5. Marmara Pediatri Kongresi. İstanbul, 15-17 Şubat, 2018. Kongre Başkanı

 

Üyesi Olduğu Meslek Kuruluşları:

 

1-MilliPediatri Cemiyeti

2-Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği

3-Türk Epilepsi ile Savaş Derneği

4-Türk Nörofizyoloji Derneği

5-Asian-Ocean Pediatric Neurology Society

6-European Paediatric Neurology Association

 

 
 

 

 

 

          

 

        Contact

Email
dturkdogan@marmara.edu.tr
Web Page
www.dilsadturkdoga.com
Office
Üniversite Hastanesi,
Address
Fevzi Çakmak Mahallesi, Kaynarca,Pendik