Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

Birim
Güzel Sanatlar Fakültesi
Bölüm
Resim Bölümü
Ana Bilim Dalı
Resim Anasanat Dalı

İletişim

E-posta
dkara@marmara.edu.tr
Web Sayfası
www.devabilkara.com
Posta Adresi
devabilkara@gmail.com