Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

DO OIL PRICES MATTER FOR MACROECONOMIC BALANCES?

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.39, ss.489-504, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Panel Data Analysis of Exchange Rate for Fragile Five

European Journal of Multidisciplinary Studies, cilt.5, ss.265-279, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Panel Data Analysis of Monetary Transmission Mechanism for European Union Countries

Journal of Social Science Studies, cilt.4, ss.42, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

COMPARATIVE ANALYSIS OF KEY PERFORMANCE INDICATORS OF ISLAMIC INDEX

M U Iktisadi ve Idari Bilimler Dergisi, cilt.38, ss.273, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Performance Analysis of REIT s Evidence From Borsa Istanbul

Journal of Advancements in Economics, Finance Accounting, cilt.5, ss.59-68, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Analysis of Macroeconomic Indıcators on EU Growth

International Journal of Business and Management Studies, cilt.4, ss.227-235, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yükselen Piyasalar Ayrışıyor mu?

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.34, ss.33-49, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Does Corporate Governance Matter for Market Efficiency?

Journal of Management Research, cilt.3, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kriz Sonrası Küresel Dengesizlikler Işığında Kredi Temerrüt Takası Volatilitesinin Modellenmesi

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, ss.81-90, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Genel ve Yerel Seçimlerin İMKB’xxde Oluşturduğu Fiyat Anomalisinin Sinyal Yaklaşımı ile Analizi

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, ss.23-30, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yapısal Kırılma Altında Politik Riskin Bireysel Emeklilik Sistemine Etkilerinin Analizi

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, cilt.2, ss.13-21, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of Climate Change Risk On The Turkish Insurance Sector Under Structural Break

International Journal of Ecological Economics Statistics (IJEES), cilt.18, 2010 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Yerel Yönetimlerde İş Tatminini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Alan Araştırması

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.27, ss.345-366, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İklim Değişikliği ile Sigorta Branşlarına Göre Ödenen Tazminatlar Arasındaki İlişkinin Analizi

Finansla Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, cilt.1, ss.83-91, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Clustering Turkish Commercial Banks Accordig to Factor Analysis

Agricultural Economics and Management, cilt.52, ss.26-32, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of MAcroeconomic Variables on Istanbul Stock Exchange Indexes, the Case of Turkish Stock Exchange Market

Agricultural Economics and Management, cilt.52, ss.31-34, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Panel Data Analysis of Exchange Rate for Fragile Five

ICSS XII - 12th International Conference on Social Sciences, Amsterdam, Hollanda, 19 - 20 Mayıs 2017, cilt.2, ss.602

Does Oil Prices Matter for Macroeconomic Balances

International Conference on Advances in Management, Economics and Entrepreneurship ( ICAMEE 2016 ), Toronto, Kanada, 21 - 22 Aralık 2016, ss.57-68

Comparative Analysis of Key Performance Indicators of Islamic Index

2nd Borsa İstanbul Fınance Economics Conference Bifec, İstanbul, Türkiye, 1 - 02 Ekim 2015

Does Monetary Transmission Mechanism Work for Euro Debt Crisis

EconWorld International Conference, Torino, İtalya, 18 - 20 Ağustos 2015, ss.244-245

The Analysis of Macroeconomic Indicators on EU Growth

International Conference for Business and Economics, Prag, Çek Cumhuriyeti, 14 - 17 Temmuz 2015

Performance Analysis of REIT’s: Evidence from Borsa Istanbul

2015 Academic OASIS/IAABR - PARIS International Multidisciplinary Academic Conference, Paris, Fransa, 18 - 20 Mayıs 2015

Modeling of Financial Pressure for European Union Countries

Shanghai International Conference on Social Sciences, Şangay, Çin, 11 - 13 Temmuz 2013

Does 2008 Global Finance Crisis Contagious?

World Finance Banking Symposium - Asian Finance Banking, Şangay, Çin, 17 - 18 Aralık 2012

Stress Testing As a Tool of Risk Management in Banking System: A VAR Approach

International Risk Management Conference, Florence, İtalya, 3 - 05 Haziran 2010

Testing For Long Memory Models in Turkish Derivatives Exchange Using Arfima Figarch Model

9th Special Conference of Hellors on Quantitative Models in Managerial abd Financial Decision Making, Creteil, Yunanistan, 27 - 29 Mayıs 2010

Asimetrik Bilgi, Küresel Finans Krizinin Nedenleri ve Türkiye’xxye Yansımaları

7. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Yalova, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2009

Küresel Kriz Sürecine Altın Borsası Etkinliğinin Uzun Hafıza Modelleri ile Sınanması

Uluslararası Finans Sempozyumu 2009, Küresel Kriz Sonrası Yeni Finansal Mimari Arayışları, İstanbul, Türkiye, 16 Ekim 2009

Küresel Finans Krizinin Banka ve Sigorta Sektöründe Yabancı Sermaye Girişine Olan Etkileri

International Conference of Political Economy, Adam Smith’xxs Today: Adam Smith’xxs Significance for our Century in the 250th Anniversary of the Theory of Moral Sentiments, 1 - 04 Ekim 2009

Türkiye’deki Makroekonomik Göstergelerin Döviz Kuru Üzerindeki Etkisi

10.Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2009

Ham Petrol Fiyatlarının Türkiye’xxdeki Makro Ekonomik Değişkenler Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

Blue Black Sea International Congress, Blue Black Sea: New Dimensions of Security, Energy, Environment, Economy, Strategy and Education, Sakarya, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2008

Determining Leading Indıcators of Banking Crises

International Finance Symposium 2006, Financial Sector Integration: Review and Steps Ahead, İstanbul, Türkiye, 25 - 26 Mayıs 2006

Kitap & Kitap Bölümleri

2008 Global Finans Krizi Sonraso Küresel Yönetişimin Değişen Dengeleri

Uluslararası Politik Ekonomi, Arzu Al,Meral Balcı,İmam Bakır Kanlı, Editör, Savaş Yayınları, Ankara, ss.269-304, 2017

Bankacılık Sektöründe Denetim Mekanizması

Küresel Kriz Sonrası Gelişmeler Işığında Bankacılığın Temelleri, Gündoğdu, Aysel, Editör, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, İstanbul, ss.387-421, 2016

Küresel Finans Krizinin Banka ve Sigorta Sektöründe Yabancı Sermaye Girişine Olan Etkileri

Politik İktisat ve Adam Smith, Kapucu Hakan, Aydın Murat, Şiriner İsmail, Morady Farhang, Çetin Ümit, Editör, Yön Yayınlerı, Kocaeli, ss.477-492, 2010

Finansal Kriz Sürecinde Elektrik Arzındaki Değişimin Panel Veri Analizi OECD Ülkeleri için Araştırılması

Halil Seyidoğlu na Armağan Finansal Kriz Yazıları, İrfan Kalaycı, Editör, Nobel Yayın Dağıtım Tic. Ltd. Sti., Malatya, ss.55-72, 2010