General Information

Biography

Arş. Gör. Didem AYCAN 1990 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Pendik'te Orhan Sinan Hamzaoğlu İlköğretim Okulu'nda, liseyi ise Kartal Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. 2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'ndeki lisans eğitimini tamamlamış ve aynı sene İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Yüksek lisans eğitimi sırasında yine aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra 2016 yılında Marmara Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nde doktorasına başlamıştır. 2015 yılı Kasım ayından beri Marmara Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Proses ve Reaktör Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

Institutional Information

Unit
Faculty of Engineering
Department
Chemical Engineering
Program
Department of Process and Reactor Design