Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kulturelle Aspekte der Pragmatik und ihre Bedeutung im Übersetzungsprozess

Diyalog Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik, ss.210-231, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Görsel-İşitsel Çeviri: Dublaj ve Göstergebilim

Hacettepe Üniversitesi Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, ss.99-115, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Altyazı Çevirisinde Bir Kısıtlama: Senkron (Synchrony: A Constraint in Subtitling )

Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.12, ss.275-290, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Reklam Filmi Çeviri Sorunsalı

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/ The Journal of International Social Research, cilt.9, ss.268-275, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yabancı Dil Öğretiminde Araç Olarak Çeviri

International Journal of Language Academy, cilt.2, ss.55-62, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tıp Metinleri Çeviri Sorunları

The Journal of International Social Research, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.7, ss.127-134, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Film Çevirisinde Altyazı (Translation in Movie Subtitles)

Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.3-16, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Görsel-İşitsel Çeviri Kaç Boyutludur?

USBS Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 4 - 06 Ekim 2018

The Most Common Audiovisual Transfer Modes

IASSR XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 23 - 26 Ağustos 2017

Multidimensional Components of Subtitling

CUDES 2017 Currents Debates on Social Sciences, 14 - 16 Aralık 2017

Görsel-İşitsel Çeviride Dublajın Bileşenleri

ISLET 2017 International Symposium on Language Education and Teaching, 20 - 23 Nisan 2017

Synchrony Types which have an effect on the translation in Voice Over Transfer Mode

XI. ECSBS- International Association of Social Science Research, Roma, İtalya, 1 - 04 Eylül 2016

Tıp Metinleri Çeviri Sorunları

ULEAD Multi-Paradigmatic Transformative Research in Education Challennges and Opportunuties, 31 Mayıs - 02 Haziran 2013

Çocuk Edebiyatının Çevirisinde Ortaya Çıkan Sorunlar

10. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2010, cilt.1, ss.67-73

Kitap & Kitap Bölümleri

Sinema, Çeviri ve Göstergebilim, ”Joker” Filminde Gösterge Çözümleyicisi Olarak Çevirmen

Filoloji Alanında Akademik Çalışmalar II, Doç. Dr. Gülnaz Kurt, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.23-50, 2020

Altyazının Çok Boyutlu Bileşenleri

Current Debates in Linguistics and LiteratureVolume 8, Şenel Gerçek, Umut Balcı, Editör, IJOPEC Publication, LONDON/İSTANBUL, ss.75-93, 2017

Synchrony Types which have an effect on the translation in Voice-Over Transfer ModeTurkish

Research on Communication, Christian Ruggiero, Hasan Arslan, Mehmet Ali Icbay, Editör, E-Bwn, Bialystok, ss.235-242, 2017