Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

MamluksandIntellectual Life

IRCICA Journal, cilt.2, sa.4, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mamluks and Their Contributions to the Intellectual Life

Essay in Memory of Hazel E. Heughan, ss.59-70, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Arap Dünyasında İbn Haldun Yaklaşımları

İslam Araştırmaları Dergisi, sa.16, ss.1-26, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TheBreaking of a ThosandSwords A History of theTurkish Military of Samarra Matthew S Gordon

İslâm Araştırmaları Dergisi, cilt.11, ss.210-212, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İslam Coğrafyacılığı ve Müslüman Coğrafyacılar Murat Ağarı

Türk Kültürü Araştırmaları, cilt.8, ss.235-242, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Franz Rosenthal Vefeyat

İslam Araştırmaları Dergisi, cilt.10, ss.179-181, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kılıçtan Kaleme Memlukler ve Entelektuel Hayat

Türklük Araştırmaları Dergisi, sa.12, ss.249-259, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Valilikten İmparatorluğa Gazneliler Hanefi Palabıyık

İslam Araştırmaları Dergisi, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

el Kuds fi Arşîvi l Usmâni

al-Kuds fî Ahdi’l-Usmânî, 1 - 03 Ocak 2010

Takyîmü l mesâdırı t Türkiyyeti l hâssabi târîhi l Cezâyir

el-Cezâir hilâle’l-ahdi’l-Osmânî. -, Cezayir, 1 - 03 Ocak 2009

İbn İlalmış ınTârîh i Düneysir Adlı Eserine Göre Artuklular Döneminde İlmî Hayat

I. Uluslararası Artuklu Sempozyumu, Mardin, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2009, cilt.2, ss.1-7

Haçlılar Çağında Doğu Batı Etkileşimi

Uluslararası İslâm-Türk Medeniyeti ve Avrupa Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Kasım 2006

Ticaratu l rakiki l memalik beyne Kafkazya ve Anadul ve Suriye ve Mısr fi usuri l vusta el muteahhira

UluslarasıBilad-ı Şam ve Türkiye Komşuluk İlişkileri ve Ortak Medeniyet Kaynakları Sempozyumu., Şam, Suriye, 1 - 03 Ocak 2005

Turk Mamluks and Arabic Culture

al-İhtilal fi al-Watan al-Arabi abr al-Usur’ al-Nadwa al-Sanawiyya al-Hamisa li-Qısm al-Tarikh, Şam, Suriye, 6 - 10 Ocak 2004

Kitap & Kitap Bölümleri

Ansiklopedide Bölümler