Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

15 Temmuz Şehitler Makamı

Üsküdar, sa.4, ss.71-77, 2017 (Hakemsiz Dergi)

İbrahim Müteferrika

Toplum ve Düşünce, sa.6, 2003 (Hakemsiz Dergi)

Osmanlı Siyaset Düşüncesi Kaynakları İle İlgili Yeni Bir Kavramsallaştırma Islahatnâmeler

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt.1, sa.2, 2003 (Hakemsiz Dergi)

Osmanlılarda Siyaset Düşüncesi XVI XVIII Asırlar

Akademik Araştırmalar Dergisi, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlılarda Siyaset Düşüncesi XVI XVIII Asırlar

Akademik Araştırmalar, 2000 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sultan II Abdülhamid in Sosyal Yardımları Saik ve Tesirleri

Osmanlı’nın Son Nefesi Sultan II. Abdülhamid Ve Gazi Osman Paşa Uluslararası Sempozyumu, 28 - 29 Nisan 2016

Mimar Sinan ın Suyu Kesildi mi Efsane ve Gerçek

Uluslararası Mimar Sinan ve Su Sempozyumu, 8 - 10 Nisan 2016

Hekim Terekelerinin Osmanlı Tıp ve Kültür Tarihi Açısından Önemi

Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, Sakarya, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2015

Osmanlı Siyasi Düşüncesinde Kânûn ı Kadîm

XI. Milli Türkoloji Kongresi Bildirileri, İstanbul, Türkiye, 11 Kasım 2014, ss.111-117

Kitap & Kitap Bölümleri

"Bir Haritanın Rehberliğinde 1845 İstanbulu"

Antik Çağ dan XXI Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi, Coşkun Yılmaz, Editör, İBB Kültür A.Ş, İSAM, İstanbul, ss.562-584, 2015

"Düşten Fethe İstanbul"

Düşten Fethe İstanbul, Coşkun Yılmaz, Editör, Üsküdar Belediyesi, İstanbul, ss.17-31, 2015

"Fatih Sultan Mehmed'in İstanbulu İmarı"

Düşten Fethe İstanbul, Coşkun Yılmaz, Editör, Üsküdar Belediyesi, İstanbul, ss.151-163, 2015

"“Osmanlı Hastane Yönetmelikleri: Vakfiyelerde Osmanlı Darüşşifaları"

Osmanlılarda Sağlık I II, , Editör, Biofarma, İstanbul, ss.41-63, 2006

İstanbullu Sahabeler

Bilge Yayım Habercilik ve Danışmanlık, İstanbul, 2003

“Siyasetnameler ve Osmanlılarda Sosyal Tabakalaşma

Osmanlı, , Editör, Yeni Türkiye, ss.69-81, 2003

Ansiklopedide Bölümler