Publications & Works

Articles Published in Other Journals

15 Temmuz Şehitler Makamı

Üsküdar, no.4, pp.71-77, 2017 (National Non-Refereed Journal)

İstanbul dan Harameyn e Bakış Bir Resmin Hikayesi

Üsküdar, no.2, 2016 (National Non-Refereed Journal)

İbrahim Müteferrika

Toplum ve Düşünce, no.6, 2003 (National Non-Refereed Journal)

Osmanlı Siyaset Düşüncesi Kaynakları İle İlgili Yeni Bir Kavramsallaştırma Islahatnâmeler

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, vol.1, no.2, 2003 (National Non-Refereed Journal)

Osmanlılarda Siyaset Düşüncesi XVI XVIII Asırlar

Akademik Araştırmalar Dergisi, 2000 (Other Refereed National Journals)

Osmanlılarda Siyaset Düşüncesi XVI XVIII Asırlar

Akademik Araştırmalar, 2000 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Osmanlı Üsküdar ında Çocuk Olmak 16 Yüzyıl Kadı Sicillerine Göre

Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, 11 - 13 November 2016

Sultan II Abdülhamid in Sosyal Yardımları Saik ve Tesirleri

Osmanlı’nın Son Nefesi Sultan II. Abdülhamid Ve Gazi Osman Paşa Uluslararası Sempozyumu, 28 - 29 April 2016

Mimar Sinan ın Suyu Kesildi mi Efsane ve Gerçek

Uluslararası Mimar Sinan ve Su Sempozyumu, 8 - 10 April 2016

Hekim Terekelerinin Osmanlı Tıp ve Kültür Tarihi Açısından Önemi

Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, Sakarya, Turkey, 14 - 17 October 2015

Osmanlı Siyasi Düşüncesinde Kânûn ı Kadîm

XI. Milli Türkoloji Kongresi Bildirileri, İstanbul, Turkey, 11 November 2014, pp.111-117

Books & Book Chapters

"Bir Haritanın Rehberliğinde 1845 İstanbulu"

in: Antik Çağ dan XXI Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi, Coşkun Yılmaz, Editor, İBB Kültür A.Ş, İSAM, İstanbul, pp.562-584, 2015

"Düşten Fethe İstanbul"

in: Düşten Fethe İstanbul, Coşkun Yılmaz, Editor, Üsküdar Belediyesi, İstanbul, pp.17-31, 2015

"Fatih Sultan Mehmed'in İstanbulu İmarı"

in: Düşten Fethe İstanbul, Coşkun Yılmaz, Editor, Üsküdar Belediyesi, İstanbul, pp.151-163, 2015

"“Osmanlı Hastane Yönetmelikleri: Vakfiyelerde Osmanlı Darüşşifaları"

in: Osmanlılarda Sağlık I II, , Editor, Biofarma, İstanbul, pp.41-63, 2006

İstanbullu Sahabeler

Bilge Yayım Habercilik ve Danışmanlık, İstanbul, 2003

“Siyasetnameler ve Osmanlılarda Sosyal Tabakalaşma

in: Osmanlı, , Editor, Yeni Türkiye, pp.69-81, 2003

Episodes in the Encyclopedia