General Information

Institutional Information: Ataturk Faculty Of Education, Fine Arts Education, Department Of Music Teacher Education

Metrics

Publication

1

Biography

Fatma Efsane Çolpan Metin 1965 yılında doğmuştur. İlk ve orta okulu Ankara’da, lise öğrenimini İstanbul’da tamamlamıştır. 1986-87 öğretim yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur. 1991 yılında “Cumhuriyet Dönemi Türk Operaları” başlıklı yüksek lisans tezini Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalında tamamlamıştır. 1989-1991 yılları arasında İstanbul Paşabahçe Ferit İnal Lisesinde müzik öğretmeni olarak görev yapmıştır. 1991 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi bölümüne öğretim görevlisi olarak girmiş ve yine aynı kurumda görevine devam etmektedir.