Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Optimization of cable layout designs for large offshore wind farms

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, cilt.44, ss.6297-6312, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Modified self-adaptive local search algorithm for a biobjective permutation flow shop scheduling problem

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, cilt.27, ss.2730-2745, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Uçağa yolcu alma problemi için benzetim temelli bir karar destek sistemi

Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Heuristic solution to the product targeting problem based on mathematical programming

INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH, cilt.55, ss.3-17, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A self-tuning heuristic for the design of communication networks

JOURNAL OF THE OPERATIONAL RESEARCH SOCIETY, cilt.66, ss.1101-1114, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A Self-Adaptive Heuristic Algorithm for Combinatorial Optimization Problems

INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTATIONAL INTELLIGENCE SYSTEMS, cilt.7, ss.827-852, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A self adaptive local search algorithm for the classical vehicle routing problem

Expert Systems With Applications, cilt.38, ss.8990-8998, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Optimization of manufacturing systems using a neural network metamodel with a new training approach

Journal Of The Operational Research Society, cilt.60, ss.1191-1197, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A tabu search algorithm for the training of neural networks

Journal Of The Operational Research Society, cilt.60, ss.282-291, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A self tuning heuristic for a multi objective vehicle routing problem

Journal Of The Operational Research Society, cilt.59, ss.988-996, 2007 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A comparison of the performance of artificial intelligence techniques for optimizing the number of kanbans

Journal Of The Operational Research Society, cilt.53, ss.907-914, 2002 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Mathematical Models for a Batch Scheduling Problem to Minimize Earliness and Tardiness

JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT-JIEM, cilt.11, ss.390-405, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Performance evaluation of Projects in Software Development

Journal of Aeronatutics and Space Technologies, cilt.8, ss.1-6, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A holistic approach for the optimization of offshore wind farm layouts considering cable layouts

The 2nd International Conference on Renewable Energy and Environment Engineering (REEE2019), Munich, Almanya, 19 - 22 Ağustos 2019

A Novel Neighborhood Generation Method for Heuristics and Application to Traveling Salesman Problem

Intelligent and Fuzzy Systems, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Temmuz 2019, cilt.1029, ss.1215-1221

Cantor Set Based Neighborhood Generation: An Application to Quadratic Assignment Problem

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, Türkiye, 12 - 14 Haziran 2019

Rüzgâr Enerji Santrallerinin Kurulumunda Türbin Yerlerinin ve Elektrik Kablo Bağlantılarının Optimizasyonu

39. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YA/EM) Ulusal Kongresi, Ankara, Türkiye, 12 - 14 Haziran 2019

Wind farm layout optimization to maximize total power production

3rd International Conference on Sustainable and Renewable Energy Engineering, Zamora, Ekvador, 9 - 11 Mayıs 2018 identifier

Rüzgar Türbinlerinin Yerleşim Problemi İçin Yeni Bir Matematiksel Model

38. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi (YAEM), Eskişehir, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2018

Optimization of offshore wind farm cable layouts

Sixth European Conference on Renewable Energy Systems (ECRES2018), İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2018

OFFSHORE WIND FARM LAYOUT OPTIMIZATION USING MATHEMATICAL MODELING

International Conference on Engineering and Natural Sciences, 24 - 28 Mayıs 2016

Self-controlled local search heuristic for the design of communication networks

Proceeding of the 35th International Computers and Industrial Engineering, 19 - 22 Temmuz 2005

A continuous tabu search training algorithm for neural networks

Euro/Informs Joint International Meeting, 6 - 10 Temmuz 2003

A simulated annealing algorithm for design of computer communication networks

5th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics, Communication Systems and Internet: Part I, 22 - 25 Temmuz 2001

Simulation optimization using tabu search

Winter Simulation Conference, 10 - 13 Aralık 2000 identifier

A tabu search algorithm for computer networks design

4th World Multiconference on Circuits, Systems, Communications and Computers, 10 - 15 Temmuz 2000

Kitap & Kitap Bölümleri

Parameter Tuning Problem in Metaheuristics: A Self-Adaptive Local Search Algorithm for Combinatorial Problems

Women in Industrial and Systems Engineering. Women in Engineering and Science, Alice Smith, Editör, Springer, Colorado, ss.93-111, 2019

Solution Approaches forReverse Logistics ConsideringRecovery Options:A Literature Review

Handbook of Research on Green Engineering Techniques for Modern Manufacturing, M. Uthayakumar, S. Aravind Raj, Tae Jo Ko, S. Thirumalai Kumaran, J. Paulo Davim, Editör, IGI Global, ss.192-210, 2019

Modül C Ulaştırma Modelleri

Üretim Yönetimi Sürdürülebilirlik ve Tedarik Zinciri Yönetimi, Umut Rıfat Tuzkaya, Editör, Palme Yayıncılık, ss.717-734, 2017