Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2019 - Devam Ediyor
  Dr.Öğr.Üyesi

  Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans
  Biostatistics

 • Lisans
  Bioengineering Principles

 • Lisans
  Modern Techniques in Biochemical Engineering

 • Lisans
  Biomass and Biorefineries

 • Lisans
  Bioconversion of Lignocellulosics