Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2019 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

    Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü

Verdiği Dersler

  • Lisans Biostatistics

  • Lisans Bioengineering Principles

  • Lisans Modern Techniques in Biochemical Engineering

  • Lisans Biomass and Biorefineries

  • Lisans Bioconversion of Lignocellulosics