Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1992 - 1997 Doktora

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe Finansman (Dr), Türkiye

 • 1990 - 1992 Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe Finansman (Yl), Türkiye

 • 1986 - 1990 Lisans

  Marmara Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1997 Doktora

  Tek düzen hesap planı kapsamındaki maliyet hesaplarının sistemlere ve yöntemlere uygunluğunun incelenmesi

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe Finansman (Dr)

 • 1992 Yüksek Lisans

  İşletme kararlarında değişken maliyet yönteminin etkisi ve mamul karışım kararı üzerine bir uygulama

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe Finansman (Yl)