Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Hybrid Bi-level Metaheuristic for Credit Scoring

INFORMATION SYSTEMS FRONTIERS, cilt.22, sa.5, ss.1009-1019, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Desirability Optimization Models to Create the Global Healthcare Competitiveness Index

ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, cilt.45, sa.8, ss.7065-7076, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Complexity of major UK companies between 2006 and 2010: Hierarchical structure method approach

PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS, cilt.391, sa.21, ss.5121-5131, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

DEVELOPING OPTIMIZATION MODELS TO EVALUATE HEALTHCARE SYSTEMS

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, cilt.38, sa.2, ss.853-873, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

AN ANALYSIS OF EVOLUTIONARY CRYPTOCURRENCY MARKETDYNAMICS

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.19, sa.74, ss.611-629, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Optimizing experimental simulation design for the emergency departments

BRAZILIAN JOURNAL OF OPERATIONS & PRODUCTION MANAGEMENT, cilt.17, sa.4, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

TEDARİK ZİNCİRİ İYİLEŞTİRMESİNE YALIN ALTI SİGMA KULLANIMI İLE SİSTEMATİK BİR YAKLAŞIM VE BİR GÜBRE ŞİRKETİNDE UYGULANMASI

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.18, sa.71, ss.1377-1396, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EKONOFİZİK YAKLAŞIMI İLE KENTSEL REKABETÇİLİK İNDEKSİNİN OLUŞTURULMASI

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.17, sa.66, ss.206-217, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ENDÜSTRİ SEKTÖRLERİNİN EKONOFİZİK AÇIDAN KÜMELENME ANALİZİ: TÜRKİYE UYGULAMASI

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.16, sa.63, ss.1081-1091, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FINANCIAL MARKET FLUCTUATIONS IN ECONOPHYSICS: FTSE, DJIA and BIST-100

International Journal of Business and Management Study, cilt.2, sa.2, ss.385-391, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kümelenme Yapılanmalarının Önemi Makro Mezo ve Mikro Düzeyde Bir Değerlendirme

Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.6, sa.11, ss.67-106, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KÜMELENME YAKLAŞIMININ KAVRAMSAL TANIMI: SISTEM VE SISTEMLERIN IŞLEYIŞI AÇISINDAN BIR DEĞERLENDIRME

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.5, sa.9, ss.1-52, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

BLOCKCHAIN ENTEGRASYONU İLE GELECEKTEKİ DİJİTAL TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY, İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Nisan 2019, ss.1-119

Kinetic Theory and Boltzmann Equation of Pricing Cryptocurrencies Approach

International Conference on Multidisciplinary Sciences, İstanbul, Türkiye, 15 - 16 Aralık 2018

Desirability Index with Sector Analysis for Investment Decisions by Bernoulli Theorem: A Case of FTSE-100

International Conference on Computational Materials Science and Thermodynamic Systems (CMST 2018), Cambridge, Kanada, 22 - 23 Mart 2018, cilt.1, ss.151-160

Blockchain: Dünü - Bugünü - Yarını

Blockchain Summit Istanbul, Türkiye, 23 - 24 Kasım 2017

Blockchain Introduction: Yesterday - Today and Tomorrow

IDCFinancial Services Conference 2017, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Kasım 2017

The Incoming Paradigm Shift with Globalization and Clustering Approach

12th International Strategic Management Conference (ISMC), Antalya, Türkiye, 28 - 30 Ekim 2016, cilt.235, ss.101-109 identifier

Financial Market Fluctuations in Econophysics: FTSE, DJIA BIST-100

Third international Conference on Advances in Computing, Communication and Information Technology- CCIT, Birmingham, İngiltere, 26 - 27 Mayıs 2015, ss.104-110

Complexity of Predictive Market Fluctuations in Econophysics FTSE DJIA BIST 100

International Conference on Value Chain Sustainability, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Mart 2015, ss.106-125

IN THE DESIGN PROCESS DESIGN FOR RE MANUFACTURE DfRem

International Conference on Value Chain Sustainability, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Mart 2015, ss.126-140

FTSE and DJIA index comparisons using the factors of index temperature and Bose Einstein Entropy

Annual Conference on Innovations in Business Management, Londrina, Brezilya, 26 - 27 Ocak 2011, cilt.1, ss.10-21

İstatistik Fizik Mekanikleri Kullanılarak İMKB de Fiyat Oluşumları Ekonofizik Uygulaması

12.ULUSLARARASI EKONOMETRI, YONEYLEM ARASTIRMASIVE ISTATISTIK SEMPOZYUMU, 26 - 29 Mayıs 2011

Kitap & Kitap Bölümleri