Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Bir Kamu Diplomasisi Aracı olarak TRT Avaz ve Milliyetçilik

İletişim ve Diplomasi, no.5, pp.25-55, 2021 (Other Refereed National Journals)

Toplumsal Gerçekliğin İdeolojik İnşasında Bir Kitle İletişim Aracı Olarak Sinemanın Rolü: Potemkin Zırhlısı Filmi Örneği

E-Kurgu İletişim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.27, pp.129-146, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Le financement public des evenements sportifs vers un modele turc

Revue Europeenne du Management, pp.6-16, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Management des clubs de football turcs: L'Argent ne fait pas toujours le bonheur sportif.

Revue Européenne de Management du Sport, no.32, pp.43-52, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

TV Rights in Turkey

The International Sports Law Journal, pp.77-83, 2010 (Non-Refreed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Toplumsal Gerçekliğin Sinema Aracılığıyla Oluşturulması: Potemkin Zırhlısı (1925) Filmi Örneği

2. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi, 26 - 27 October 2017

Saniyileşmiş Ülkelerde Şirketlerin Sponsorluk Politikalı

2.Uluslararası Sporda Pazarlama ve Sponsorluk Kongresi, TC Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, İstanbul, Turkey, 28 - 29 May 2008, pp.225-244

Ticarileşen Futbolda Değişen Kavramlar: Taraftar Değil Müşteri; Oyun Değil Gösteri

9.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Muğla, Turkey, 3 - 05 November 2006, pp.836-837

Avrupa Futbolunda Borçlanma Sürecinin Getirdiği Olumsuzlukların Futbol Ekonomisi Üzerine Olan Yansımaları.

9.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Muğla, Turkey, 3 - 05 November 2006, pp.836-837

Spor Etkinliklerinin Düzenlenmesinde Televizyonun Rolü

Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, Ankara, Turkey, 10 - 11 October 2003, pp.349-354

Books & Book Chapters

Sporun Jeopolitiği

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2021

Has the Amount of Available Financial Ressources Become the Predominant Factor in Sporting Clubs Successes and That of a Country’xxs National Team? The Case of Turkish Basketball Clubs

in: Sport Management as an Emerging Economic Activity, Marta Peris Ortiz, Jose Alvarez Garcia, Maria de la Cruz del Rio Rama, Editor, Springer, Cham, pp.19-38, 2017

Spor İletişimi

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2014

Other Publications