Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İbn Şihab ez-Zührî ve İslâm Tarih Yazarlığının Başlamasındaki Rolü (Tercüme)

JOURNAL OF SAKARYA UNIVERSITY FACULTY OF THEOLOGY, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Urfalı Hristiyan İlahiyatçısı Theodoros Eb Kurre ve İslæma Bakışı

Medeniyetler Beşiği Orta Doğu ve Şanlıurfa, 11 - 12 Mayıs 2017

Artuklulardan Önce İslæmla Başlayan Sosyo-Kültürel Değişim

Bir Medeniyet Merkezi Olarak Orta Doğu, 3 - 04 Nisan 2016

Muhammed Hamidullahʼın Tarih/İslam Tarihi Araştırmalarındaki Metodu ve Bazı Görüşleri

Hayatı, Kişiliği ve Düşünceleri ile Muhammed Hamidullah Sempozyumu, Türkiye, 18 - 19 Kasım 2005

Kitap & Kitap Bölümleri

Ansiklopedide Bölümler

Encyclopedia of Ahilik

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, ss., 2017

Encylopedia of Ahilik

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, ss., 2017

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi Ek-2

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss., 2016

İslam Ansiklopedisi/Uhud

Türkiye Diyanet Vakfı, ss., 2012

İslam Ansiklopedisi/Tebük

Diyanet Vakfı, ss., 2011

İslam Ansiklopedisi/Rum

Türkiye Diyanet Vakfı, ss., 2010

İslam Ansiklopedisi/Kaynuka

Türkiye Diyanet Vakfı, ss., 2009

İslam Ansiklopedisi/Sugur

Türkiye Diyanet Vakfı, ss., 2009

İslam Ansiklopedisi/Kudaa

Türkiye Diyanet Vakfı, ss., 2007

İslam Ansiklopedisi/Kabile

Türkiye Diyanet Vakfı, ss., 2005

İslam Ansiklopedisi/Mesudi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss., 2004

İslam Ansiklopedisi/Medain

Türkiye Diyanet Vakfı, ss., 2003

İslam Ansiklopedisi/Kudüs

Türkiye Diyanet Vakfı, ss., 2002

İslâm Ansiklopedisi/Kurayza

Türkiye Dİyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, ss., 2002

İslam Ansiklopedisi/Kufe

Türkiye Diyanet Vakfı, ss., 2002

İslam Ansiklopedisi/Kureyş

Türkiye Dİyanet Vakfı, ss., 2002

İslam Ansiklopedisi/Hilafet

Türkiye Diyanet Vakfı, ss., 1998