Prof.

ÇAĞLA CÖMERT


Faculty of Business Administration

Business Administration

Department of Accounting and Finance

Biography

1976 İstanbul doğumlu Çağla Ersen Cömert, 1998 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Almanca İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Almanca Muhasebe Finansman programında tamamlamıştır. 2005 yılında Marmara Üniversitesi’nde Muhasebe Finansman Doktora eğitimini tamamlayarak, doktor ünvanını almıştır. Halen Marmara Üniversitesi Almanca İşletme Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev almaktadır.

Education Information

2000 - 2005

2000 - 2005

Doctorate

Marmara University, Institute Of Social Sciences, Department Of Business Administration, Turkey

1998 - 2000

1998 - 2000

Postgraduate

Marmara University, Institute Of Social Sciences, Department Of Business Administration (Ger), Turkey

1993 - 1998

1993 - 1998

Undergraduate

Marmara University, Faculty Of Economic And Administrative Sciences, Business Administration, Turkey

Dissertations

2005

2005

Doctorate

E-işletmelerde yönetim muhasebesinin rolü-gelişimi ve bir Balanced Scorecard önerisi

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe Finansman (Dr)

2000

2000

Postgraduate

Verleich des Türkischen einheitskontenrahmen mit dem Deutschen industriekontenrahmen aus der sicht der kostenrechnung und versuch die kosten des Deutschen industriekontenrahmens zu dem Türkischen einheitskontenrahmen umzuwandeln

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe Finansman (Yl) (Tezli) (Almanca)

Foreign Languages

C2 Mastery

C2 Mastery

German

Research Areas

Accounting, Accounting and Control

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Professor

Marmara University, Faculty Of Business Administration, Business Administration Lectured (German)

2012 - 2019

2012 - 2019

Associate Professor

Marmara University, Faculty Of Economic And Administrative Sciences, Business Administration

1998 - 2005

1998 - 2005

Research Assistant

Marmara University, Faculty Of Economic And Administrative Sciences, Business Administration

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Moderne Kostenrechnungssysteme

Undergraduate

Undergraduate

Einführung in die Kosten- und Leistungsrechnung

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2014

2014

Timeliness of Financial Reporting in Turkey

ERER M. , CÖMERT Ç.

IKTISAT ISLETME VE FINANS, vol.29, no.337, pp.73-93, 2014 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

2017

2017

Denetimde Kalite Güvence Sistemine Yönelik Karma Model: Almanya Örneği

CÖMERT Ç.

Marmara Business Review, vol.2, pp.129-148, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2011

2011

Alacak Yönetiminin Önem ve Rolünün Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) Çerçevesinde Değerlendirilmesi

CÖMERT Ç.

Muhasebe ve Denetime Bakış, pp.89-101, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

2011

2011

Şirket Değerlemede Reel Opsiyon Yaklaşımı

CÖMERT Ç.

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, vol.13, pp.233-259, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

2001

2001

Balanced Scorecard ve Stratejik Odaklı Kurum

CÖMERT Ç.

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, vol.4, pp.127-132, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

2000

2000

Genel Maliyetlerin İzlenmesinde Faaliyet Tabanlı Maliyetlemenin Rolü

CÖMERT Ç.

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, vol.3, pp.117-121, 2000 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

Controlling in KMU − Implementierung und Implementierungshindernisse in Deutschland, Frankreich und der Türkei

CÖMERT Ç. , Schöning S.

Emerging Markets Finance Accounting International Conference 17.-19. Oktober 2018, Linz, Linz, Austria, 17 October 2018 - 19 October 2019

2017

2017

YFRÇ’de Stoklar, Hasılat, Tarımsal Faaliyetler, Varlıklarda Değer Düşüklüğü Karşılığı, Kurum Kazancı Üzerinden Alınan Vergiler

CÖMERT Ç.

Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi Taslağı Uygulama Çalıştayı, Turkey, 24 - 25 February 2017

2010

2010

Denetim Mesleğinde Eğitimin Rolü ve Mesleğe Giriş Şartı Olarak Eğitim-Mesleğe Girişte Eğitim Şartına Yönelik Türkiye ve Almanya’daki Yasal Düzenlemelerin Karşılaştırılması

CÖMERT Ç.

XXIX. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu- İşletmelerin Temel İşlevlerinin Muhasebe Eğitiminden Beklentileri, Turkey, 21 - 25 April 2010

Books & Book Chapters

2017

2017

Almanya, Avusturya ve Türkiye’deki Risk Yönetimine İlişkin Yasal Düzenlemelerin İncelenmesi- Benzerlik ve Farklılıkların Etkin Bir Risk Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi.

CÖMERT Ç. , SAĞMANLI M.

in: İşletmelerde Risk Yönetimi- Türkiye, Almanya ve Avusturya Karşılaştırması, , Editor, Bilgi Üniversitesi Yayınları, pp.11-52, 2017

2017

2017

Gesetzliche Regelungen zum Risikomanagement in Deutschland, Österreich und in der Türkei

CÖMERT Ç. , SAĞMANLI M.

in: Risikomanagement in Unternehmen, . Schöning, E. H. Sümer Göğüş, H. Pernsteiner, Editor, Springer, pp.11-46, 2017

2017

2017

Risk Controlling in SMEs- a German Turkish Perspective

CÖMERT Ç. , Schöning S.

in: Germen-Turkish Perspectives on IT and Innovation Management., F. Bakırcı, T. Heupel, O. Kocagöz, Ü. Özen, Editor, Springer, pp.429-446, 2017


Citations

Total Citations (WOS): 1

h-index (WOS): 1