Prof.Dr.

ÇAĞLA CÖMERT


İşletme Fakültesi

İşletme Bölümü

Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

Biyografi

1976 İstanbul doğumlu Çağla Ersen Cömert, 1998 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Almanca İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Almanca Muhasebe Finansman programında tamamlamıştır. 2005 yılında Marmara Üniversitesi’nde Muhasebe Finansman Doktora eğitimini tamamlayarak, doktor ünvanını almıştır. Halen Marmara Üniversitesi Almanca İşletme Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev almaktadır.

Eğitim Bilgileri

2000 - 2005

2000 - 2005

Doktora

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Türkiye

1998 - 2000

1998 - 2000

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Almanca) Anabilim Dalı, Türkiye

1993 - 1998

1993 - 1998

Lisans

Marmara Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2005

2005

Doktora

E-işletmelerde yönetim muhasebesinin rolü-gelişimi ve bir Balanced Scorecard önerisi

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe Finansman (Dr)

2000

2000

Yüksek Lisans

Verleich des Türkischen einheitskontenrahmen mit dem Deutschen industriekontenrahmen aus der sicht der kostenrechnung und versuch die kosten des Deutschen industriekontenrahmens zu dem Türkischen einheitskontenrahmen umzuwandeln

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe Finansman (Yl) (Tezli) (Almanca)

Yabancı Diller

C2 Ustalık

C2 Ustalık

Almanca

Araştırma Alanları

Muhasebe, Muhasebe ve Denetim

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Almanca İşletme Bölümü

2012 - 2019

2012 - 2019

Doç.Dr.

Marmara Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

1998 - 2005

1998 - 2005

Araştırma Görevlisi

Marmara Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Moderne Kostenrechnungssysteme

Lisans

Lisans

Einführung in die Kosten- und Leistungsrechnung

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2014

2014

Timeliness of Financial Reporting in Turkey

ERER M. , CÖMERT Ç.

IKTISAT ISLETME VE FINANS, cilt.29, sa.337, ss.73-93, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Denetimde Kalite Güvence Sistemine Yönelik Karma Model: Almanya Örneği

CÖMERT Ç.

Marmara Business Review, cilt.2, ss.129-148, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Alacak Yönetiminin Önem ve Rolünün Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) Çerçevesinde Değerlendirilmesi

CÖMERT Ç.

Muhasebe ve Denetime Bakış, ss.89-101, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Şirket Değerlemede Reel Opsiyon Yaklaşımı

CÖMERT Ç.

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, cilt.13, ss.233-259, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2001

2001

Balanced Scorecard ve Stratejik Odaklı Kurum

CÖMERT Ç.

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, cilt.4, ss.127-132, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2000

2000

Genel Maliyetlerin İzlenmesinde Faaliyet Tabanlı Maliyetlemenin Rolü

CÖMERT Ç.

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, cilt.3, ss.117-121, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Controlling in KMU − Implementierung und Implementierungshindernisse in Deutschland, Frankreich und der Türkei

CÖMERT Ç. , Schöning S.

Emerging Markets Finance Accounting International Conference 17.-19. Oktober 2018, Linz, Linz, Avusturya, 17 Ekim 2018 - 19 Ekim 2019

2017

2017

YFRÇ’de Stoklar, Hasılat, Tarımsal Faaliyetler, Varlıklarda Değer Düşüklüğü Karşılığı, Kurum Kazancı Üzerinden Alınan Vergiler

CÖMERT Ç.

Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi Taslağı Uygulama Çalıştayı, Türkiye, 24 - 25 Şubat 2017

2010

2010

Denetim Mesleğinde Eğitimin Rolü ve Mesleğe Giriş Şartı Olarak Eğitim-Mesleğe Girişte Eğitim Şartına Yönelik Türkiye ve Almanya’daki Yasal Düzenlemelerin Karşılaştırılması

CÖMERT Ç.

XXIX. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu- İşletmelerin Temel İşlevlerinin Muhasebe Eğitiminden Beklentileri, Türkiye, 21 - 25 Nisan 2010

Kitap & Kitap Bölümleri

2017

2017

Almanya, Avusturya ve Türkiye’deki Risk Yönetimine İlişkin Yasal Düzenlemelerin İncelenmesi- Benzerlik ve Farklılıkların Etkin Bir Risk Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi.

CÖMERT Ç. , SAĞMANLI M.

İşletmelerde Risk Yönetimi- Türkiye, Almanya ve Avusturya Karşılaştırması, , Editör, Bilgi Üniversitesi Yayınları, ss.11-52, 2017

2017

2017

Gesetzliche Regelungen zum Risikomanagement in Deutschland, Österreich und in der Türkei

CÖMERT Ç. , SAĞMANLI M.

Risikomanagement in Unternehmen, . Schöning, E. H. Sümer Göğüş, H. Pernsteiner, Editör, Springer, ss.11-46, 2017

2017

2017

Risk Controlling in SMEs- a German Turkish Perspective

CÖMERT Ç. , Schöning S.

Germen-Turkish Perspectives on IT and Innovation Management., F. Bakırcı, T. Heupel, O. Kocagöz, Ü. Özen, Editör, Springer, ss.429-446, 2017