Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Experimental investigation of PCM location in a commercial display cabinet cooled by a transcritical CO2 system

International Journal Of Refrigeration-Revue Internationale Du Froid, cilt.120, ss.396-405, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

THEORETICAL ANALYSIS OF A CASCADE REFRIGERATION SYSTEM WITH NATURAL AND SYNTHETIC WORKING FLUID PAIRS FOR ULTRA LOW TEMPERATURE APPLICATIONS

Isi Bilimi Ve Teknigi Dergisi-Journal Of Thermal Science And Technology, cilt.40, sa.1, ss.141-153, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Cold Flow Simulation of a 30 kWth CFB Riser with CPFD

Journal of Applied Fluid Mechanics, cilt.13, sa.2, ss.603-614, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Analysis of fluidization behavior in the loop-seal of a circulating fluidized bed gasifier using particle-in-cell method

PARTICULATE SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.37, sa.8, ss.989-1002, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Assessment of Global and Network Models of Devolatilization for Numerical Analysis of Pulverized Coal Combustion

COMBUSTION SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.191, sa.3, ss.520-537, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A parametric study on a subcritical CO2/NH3 cascade refrigeration system for low temperatre applications

Journal Of Energy Resources Technology-Transactions Of The Asme, cilt.140, ss.920041-920047, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Analysis of Turbulent Lean Premixed Methane-Air Flame Statistics at Elevated Pressures

ENERGY & FUELS, cilt.31, sa.11, ss.12815-12822, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Mono-Blok Tipte Bir Doğal Gaz Yakıcının Sayısal Analizi ve Deneysel Analizi

International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences, cilt.31, sa.1, ss.53-61, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Ultra Düşük Sıcaklıklarda Çalışan İki Kademeli Bir Soğutma Sisteminde Aşırı Soğutma ve Isıtmanın Performansa Etkilerinin Sayısal İncelenmesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.17, ss.1172-1180, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

NUMERICAL STUDY OF TURBULENT LEAN PREMIXED METHANE-AIR FLAMES

Uluslararası Yakıtlar, Yanma Ve Yangın Dergisi, cilt.1, ss.26-33, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Computational Studies of Horizontal Axis Wind Turbines Using Advanced Turbulence Models

MARMARA UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.26, ss.36, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ULTRA DÜŞÜK SICAKLIK UYGULAMALARINDAKULLANILAN BİR KASKAT SOĞUTMA SİSTEMİNİNTERMODİNAMİK ANALİZİ

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ, Edirne, Türkiye, 17 - 20 Nisan 2019, cilt.2, ss.900-914

The numerical and experimental investigation of a monoblock natural gas burner for reducing emissions

6 th International Conference on Renewable Fuels Combustion and Fire, 18 - 21 Mayıs 2017

Performance analysis of an experimental R404A/CO2 cascade refrigeration system

International Ammonia and CO2 Refrigeration Technologies Conference, OHRID, MACEDONIA, 16 - 18 Nisan 2015

CO2/NH3 kaskat soğutma sistem performansının sayısal incelenmesi

12. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ/teskon 2015, Türkiye, 8 - 11 Nisan 2015

CO2 /R404A kaskat soğutma sistem performansının deneysel incelenmesi.

20. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Balıkesir, Türkiye, Türkiye, 2 - 05 Nisan 2015

Thermodynamic analysis and optimization of cascade condensing temperature of a CO2 (R744)/R404A cascade refrigeration system

15 th International Refrigeration and Air Conditioning Conference, Purdue University, Indiana, USA, 14 - 17 Temmuz 2014

Karbondioksit soğutuculu bir kaskat soğutma sisteminin sayısal analizi

19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 9-12 Eylül 2013, SAMSUN, Türkiye, 9 - 12 Eylül 2013

Computational Studies of Horizontal Axis Wind Turbines using Advanced Turbulence Models

Proceedings of the Fourth International Conference on Mathematical and Computational Applications, 11 - 13 Haziran 2013

INFLUENCE OF HYDROGEN ADDITION ON LEAN PREMIXED METHANE-AIR FLAME STATISTICS

10th ASME Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis, İstanbul, Türkiye, 12 - 24 Temmuz 2010, ss.281-287 identifier

Analysis of the Lean Premixed Methane-Air Flame Statistics at Elevated Pressures

10th INTERNATIONAL CONFERENCE on COMBUSTION AND ENERGY UTILIZATION, 4 - 08 Mayıs 2010

Önkarışımlı Laminer Hidrojen-Hava Alev İstatistiklerinin Hesaplamalı Analizi

IV. ULUSAL HİDROJEN ENERJİSİ KONGRESİ (UHK 2009) VE SERGİSİ (ULUSLARARASI KATILIMLI), Türkiye, 15 - 16 Ekim 2009

NUMERICAL STUDY OF TURBULENT LEAN PREMIXED METHANE-AIR FLAMES

FCE’09 INTERNATIONAL CONFERENCE ON FUELS AND COMBUSTION IN ENGINES, 8 - 09 Ekim 2009

COMPARISON OF SINGLE AND TWO TIME-SCALE TURBULENCE MODELS FOR IN-CYLINDER ENGINE FLOWS

6th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis, 8 - 11 Temmuz 2002

Kitap & Kitap Bölümleri

Performance Evaluation of Refrigerants Used in a Flash-SystemRefrigeration with Regarding to Environmental Aspects

Multidiciplinary Approaches to Sustainability, Refika BAKOĞLU,Müge Leyla YILDIZ, Editör, IJOPEC Publication, London, ss.201-237, 2017

Performance Analysis of a Cascade Refrigeration System with the Replacement of HFC Refrigerants with Natural Ones

Sürdürülebilirlik için Mühendislik Yaklaşımları, Zehra Semra CAN,Barış YILMAZ,Seval GENÇ,Candeniz SEÇKİN, Editör, IJOPEC, London, ss.89-101, 2016