Genel Bilgiler

Biyografi

Barış YILMAZ, 1974 yılında Kars'ta doğmuştur. Adana Fen Lisesinde tamamladığı lise eğitiminin ardından Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Nükleer Enerji Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Yüksek Lisans öğrenimini Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliğinde tamamlamış ve aynı bölümde doktora öğrenimine başlamıştır. Doktora öğrenimi sırasında Fransız Büyükelçiliğinin verdiği Ortaklaşa Doktora Programı bursunu kazanarak Orleans Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi işbirliğinde doktora tez çalışmasını 2010 yılında tamamlamıştır. 

Temel çalışma alanları türbülanslı yanma ve akışkan yatak/gazlaştırma sistemlerinin modellemesi, soğutma çevrimlerinin  termodinamik analizleri/ tasarımı ve ısı transferi uygulamalarıdır.

Yürütücülüğünü yaptığı projeleri arasında "CO2 soğutuculu bir Kaskad Soğutma sisteminin İncelenmesi "başlıklı SANTEZ projesini başarı ile tamamlamış ve Marmara, Ege, İstanbul Teknik Üniversitesi ve TÜBİTAK MAM işbirliğinde  yürütülen "Oksijence Zengin Ortamda Basınçlı Kömür, Biyokütle ve Biyokömür Yakma Teknolojilerinin Geliştirilmesi" başlıklı TÜBİTAK 1003 projesi ise halen devam etmektedir. 

Danışmanlığını yaptığı 2 Doktora (birinde eş danışman) ve 3 Yüksek Lisans tezi başarı ile tamamlanmış ve halen 2 doktora (birinde eş danışman) ve 2 adet Yüksek Lisans tezinde danışmanlık yapmaktadır. Erinç KAPUSUZ adlı doktora öğrencisi Orleans Üniversitesi  ve Marmara Üniversitesi işbirliğinde Ortaklaşa Doktora Programı bursu kapsamında 2018 yılında tezini tamamlamıştır.

Halen Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği bölümünde Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışan Barış YILMAZ evli ve bir çocuk babasıdır.

Kurum Bilgileri

Birim
Mühendislik Fakültesi
Bölüm
Makine Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı
Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı