Arş.Gör.

BURCU SIBIÇ


Fen - Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Yeni Türk Dili Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Doktora

Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Türkiye

2013 - 2015

2013 - 2015

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

2009 - 2012

2009 - 2012

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2015

2015

Yüksek Lisans

Kısasü’l-Enbiyâ tercümesi (Giriş-inceleme-metin-sözlük) (Varak: 189a-236b)

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edebiyat Fakültesi Bölümü

Akademik Unvanlar / Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Marmara Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

2015 - 2016

2015 - 2016

Araştırma Görevlisi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü