Res. Asst. PhD

KEMAL BURAK BAYKAL


School of Banking and Insurance

Actuary

Department of Actuary

Education Information

2015 - 2021

2015 - 2021

Doctorate

Marmara University, Institute Of Social Sciences, Department Of Econometrics, Turkey

2012 - 2015

2012 - 2015

Postgraduate

Marmara University, Institute of Banking and Insurance, Department of Actuary, Turkey

2006 - 2011

2006 - 2011

Undergraduate

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü, Turkey

2005 - 2010

2005 - 2010

Undergraduate

Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Aktüerya Bilimleri Bölümü, Turkey

Dissertations

2021

2021

Doctorate

Türkiye'de işsizlik sigortasından yararlanma sürelerinin sağkalım analizi ile modellenmesi Sustainable Development

Marmara University, Institute Of Social Sciences, Department Of Econometrics

2015

2015

Postgraduate

Zorunlu trafik sigortalarında deneyim fiyatlandırması ile ödül-ceza sistemine yeni bir yaklaşım

Marmara Üniversitesi, Bankacılık Ve Sigortacılık Enstitüsü, Aktüerya Anabilim Dalı

Foreign Languages

C2 Mastery

C2 Mastery

English

Certificates, Courses and Trainings

2020

2020

Getting Started with Python

Personal Evolution

University of Michigan (Coursera)

2020

2020

Survival Analysis in R for Public Health

Personal Evolution

Imperial College London (Coursera)

2020

2020

Algoritma ve Programlamaya Giriş

Personal Evolution

İSMEK

2020

2020

Elsevier 5N1K - Bilimsel Görünülürlük Arttırma

Vocational Training

Elsevier Researcher Academy

2020

2020

Mendeley Eğitimi

Vocational Training

Elsevier Researcher Academy

2017

2017

Bilirkişilik Temel Eğitimi

Vocational Training

TMMOB İstanbul Şubesi

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Statistics, Insurance, Actuarial Studies

Academic Titles / Tasks

2012 - Continues

2012 - Continues

Research Assistant PhD

Marmara University, School Of Banking And Insurance, Actuary

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Life Insurance Mathematics-I

Undergraduate

Undergraduate

Data Analysis with Actuarial Softwares

Articles Published in Other Journals

2016

2016

Optimal Bonus-Malus System Design in Motor Third-Party Liability Insurance in Turkey: Negative Binomial Model

BÜLBÜL S., BAYKAL K. B.

International Journal of Economics and Finance, vol.8, pp.205, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

TÜRKİYE’DE TRAFİK SİGORTALARINDA OPTİMAL ÖDÜL-CEZA SİSTEMİ TASARIMI: İYİ RİSK/KÖTÜ RİSK MODELİ

BAYKAL K. B. , BÜLBÜL S.

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, vol.8, pp.17, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Modelling Unemployment Benefits Durations Using Survival Analysis In Turkey

Baykal K. B. , Bülbül Ş.

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi ISRC 2021, Antalya, Turkey, 28 - 31 October 2021, no.1, pp.13-14 Sustainable Development

2019

2019

Türkiye’de Satılan Sağlık Sigortası Poliçelerinin Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi İle İncelenmesi

Baykal K. B.

V. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCHES CONGRESS, Gostivar, Macedonia, 28 - 30 August 2019, vol.1, no.2019, pp.104 Sustainable Development

2017

2017

Hayat Dışı Branşlarda Faaliyet Gösteren Türk Sigorta Şirketlerinin Finansal Performans Analizi: VIKOR Yöntemi

BÜLBÜL S., BAYKAL K. B.

3. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi, Karabük/ZONGULDAK, Turkey, 28 - 29 September 2017

Books & Book Chapters

2015

2015

Sözlük

AKHİSAR İ., BAYKAL K. B.

in: Risk Yönetimi ve Sigortacılık İlkeleri, Erişah Arıcan, Editor, Pearson, İstanbul, pp.669-689, 2015

2015

2015

Dizin

AKHİSAR İ., BAYKAL K. B.

in: Risk Yönetimi ve Sigortacılık İlkeleri, Erişah Arıcan, Editor, Pearson, İstanbul, pp.687-711, 2015

2014

2014

Kara Araçları Sigortaları Uygulamaları

ÖZCAN H., BAYKAL K. B.

in: Sigortacılık Uygulamaları, İlyas Akhisar, Editor, Atatürk Üniversitesi AÖF, pp.1-22, 2014

Expert Reports

2021

2021

Expert Raport

Baykal K. B. , Akpınar Ö. , Okur M.

T.C. İstanbul Anadolu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, pp.10, İstanbul, 2021

2020

2020

Expert Report

Baykal K. B. , Avcı M. Ö.

T.C. İstanbul Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesi, pp.6, İstanbul, 2020

2020

2020

Expert Report

Baykal K. B.

T.C. İstanbul Anadolu 4. Tüketici Mahkemesi, pp.19, İstanbul, 2020

2020

2020

Expert Report

Baykal K. B.

T.C. İstanbul 12. Tüketici Mahkemesi, pp.9, İstanbul, 2020