Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 1993 - 1995 Sanatta Yeterlik

    Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sinema (Dr), Türkiye

  • 1986 - 1989 Yüksek Lisans

    Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sinema Ve Televizyon (Sy), Türkiye

  • 1977 - 1981 Lisans

    Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü, Türkiye