Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İdari Usul Anlayışı Çerçevesinde Vergilendirme Usulü ve Vergi Usul Kanunu

LEGAL MALİ HUKUK, vol.14, pp.1581-1589, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Vergi Kesenlerin Dava Açma Hakkı Konusunda Önemli Gelişme

Yaklaşım, pp.300-307, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Books & Book Chapters

Türk Vergi Hukukunda Vergi İncelemesi

On İki Levha Yayıncılık A..Ş., İstanbul, 2015

Vergi Denetimi Mevzuatı

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayınları, İstanbul, 2015

Türk Vergi Yargısında Bilirkişilik

İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul, 2010