Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Türk Vergi Hukukunda Vergi İncelemesi

On İki Levha Yayıncılık A..Ş., İstanbul, 2015

Vergi Denetimi Mevzuatı

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayınları, İstanbul, 2015

Türk Vergi Yargısında Bilirkişilik

İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul, 2010

Metrics

Publication

6

Thesis Advisory

2

Open Access

2